Möteshandlingar/ handlingar för utställning

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella tillkännagivanden, handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden, föredragningslistor till kommunstyrelsens sammanträden samt handlingar för utställning. Möteshandlingar från tidigare år finns att begära ut via kommunkansliet.

Handlingar för utställning

 

Kommunstyrelsen, kallelser

2019

2019-10-14

2019-09-02

2019-06-24 (extra sammanträde)

2019-06-17

2019-05-13 (extra sammanträde)

2019-05-06

2019-04-08 (extra sammanträde)

2019-03-25

2019-01-28

2018

2018-01-29

2018-03-26

2018-04-16 (extra sammanträde)

2018-05-07

2018-06-11

2018-06-18 (extra sammanträde)

2018-08-27

2018-10-08

2018-11-05

2018-12-03

2018-12-17 (extra sammanträde)


 

2017

2017-06-12

2017-08-28

2017-10-09

2017-11-27

2017-12-11

 

Kommunfullmäktige, tillkännagivanden samt möteshandlingar

2019

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-10-28 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-09-23 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-06-24 del 1 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-06-24 del 2 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-06-24 del 3 (pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-04-08 del 1 (exkl. årsredovisning) 

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2019-04-08 del 2 (exkl. årsredovisning)

Möteshandling - Årsredovisning 2018 (fullmäktige 2019-04-08)

Tillkännagivande 2019-02-11 (pdf)

2018

Tillkännagivande 2018-02-12(pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2018-04-16 (exkl. årsredovisning)

Möteshandling - Årsredovisning 2017 (fullmäktige 2018-04-16)

Tillkännagivande 2018-06-18 samt möteshandlingar (pdf, ärende 1-8) (pdf, ärende 9-28) (pdf taxor och avgifter)

Tillkännagivande 2018-09-09 (pdf), Översiktsplan: granskningsutlåtande (pdf), miljökonsekvensbeskrivning (pdf), användning av mark och vatten (pdf), allmänna intressen och riksintressen (pdf) 

Tillkännagivande 2018-10-22

Tillkännagivande 2018-11-05  med Handlingar tillhörande Budget 2019, plan 2020-2021 samt Avgifter och taxor 2019

Tillkännagivande 2018-12-17 ärende 1 - 9 samt ärende 10 -27

 

2017

Kungörelse 2017-12-11 (pdf)

Kungörelse 2017-10-23 (pdf)

Kungörelse 2017-09-11 (pdf)

Kungörelse 2017-06-22 (pdf) 

Ärende 1 - 14

Ärende 15 - 32

Bilagor ärende 7, Taxor och avgifter 2018

Bilagor ärende 10, Fastställande av nytt vattenskyddsområde samt föreskrifter för Floxen vattenverk

 

Kontaktperson: Maria Syd