UR Turism (avslutat projekt)

Lyssna

Vad handlade projektet om?

UR Turism var ett turistmprojekt inom Umeåregionen (Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Bjurholms, Robertsfors och Umeå kommuner) som hade som övergripande mål att skapa en attraktiv och tillgänglig destination med mer professionella aktörer som bidrar till ökad tillväxt inom turismen. Fokus var kvalitet och värdskap. Projektet hade tre fokusområden:

  • attraktivitet (varumärketsarbete)
  • tillgänglighet (säljkanaler)
  • professionella aktörer (värdskap, kvalitet, webb och omvärld)

Syftet med projektet var att stärka det turistiska varumärket visitumea.se, skapa bättre förutsättningar för försäljning av destinationens produkter samt lyfta besöksnäringen när det gäller värdskap och bemötande.

Målgruppen var mogna turistföretag i Umeåregionen och som är viktiga för destinationens utbud och attraktionskraft.

När pågick projektet?

Projektet pågick mellan 1 januari 2008 och 31 december 2010.

Vad kostade projektet?

Budgeten för projektet var cirka 8,5 miljoner kronor. Projektet genomfördes helt inom budget.s

Projektet finansierades till hälften av Nutek (nuvarande Tillväxtverket),och resten finansierades av Länsstyrelsen i Västerbottens län, Lanstinget i Västerbottens län och Jordbruksverket samt Umeåregionen (Vindelns, Robertsfors, Nordmalings, Bjurholms, Vännäs och Umeå kommun).

Vilka genomförde projektet?

Projektet genomfördes av kommunerna i Umeåregionen, där Vindelns kommun var projektägare och de som fick bidraget.

Vilka aktiviteter genomfördes under projekttiden?

Inom fokusområdet attraktivitethar det rymts arbete som har handlat om att stärka och marknadsföra varumärket visitumea.se (den turistiska aspekten av Umeåregionen) genom bland annat all marknadsföring som annonser, pr, mässor och workshops. Energi har lagts ned på webben med att lägga till ny teknik och nya funktioner.

Inom området tillgänglighet har det gjorts arbete med att stärka säljkanalerna, främst genom ny teknik till visitumea.se för att göra hemsidan tillgänglig och genom att stärka samverkan med andra aktörer framför allt i regionen som har säljkanaler.

Inom området professionella aktörer har det gjorts det arbete som gjorts inom företagsutveckling för att stärka aktörernas kompetens genom flera aktiviteter riktade på värdskap, kvalitet, webb och omvärldskunskap.

Arbetsmetoden har bland annat varit att coacha för att komma fram till konkreta och tydliga resultat i verksamheterna. Detta har vi framför allt använt inom värdskap och webbutveckling. Det blir ett konkret sätt att arbeta med till exempel värdskap i varje enskilt företag och fokus flyttas från vad projektledaren kan åstadkomma till vad kan företagen åstadkomma. Dessutom får vi en gemensam grund att stå på i destinationen.

Vad ledde projektet till?

Genomslag attraktivitet

Med alla de insatser som gjorts ser vi resultat såtillvida att fler av våra partners känner till varumärket och vad det innebär. Det gäller såväl arrangörer nationellt och då framför allt inom mötesindustrin, som utländska arrangörer som vi träffar på Swedish Workshops. Vi ser fler besökare från framför allt Norge, där vi under flera år haft sommarkampanjer i nordnorsk press, men även fler besökare från de tyskspråkiga länderna vars researrangörer bearbetats på workshops. Detta kan vi mäta genom nationell statistik. Vi ser även att Umeåregionen är mer känd som mötesdestination och att fler konferensgäster än tidigare år (detta enligt deltagande anläggningars uppfattning, statistiken inom möten är mycket bristfällig). Då varumärket visitumea.se finns kvar även efter avslutat projekt finns goda möjligheter att arbeta vidare och nå ännu bättre resultat framöver.

Genomslag tillgänglighet

Sammanfattning av översynen Webbplatsen bygger på information lagrat i olika databaser. Produktinformation om hotell, restauranger, sevärdheter, aktiviteter mm lagras i Tellussystemet och bokning av hotell och aktiviteter sköts via Citybreak. Viss information hämtas även från kommunens servrar och Se och Sov. Upplägget kan i mångt och mycket liknas vid en telefonkatalog där man kan slå upp och hitta företag och information. Det saknades även redaktionell yta där Turistbyrån enkelt kunde skriva om aktuella händelser eller ge egna tips. När man besöker den riktiga turistbyrån i Umeå finns information, kartor och broschyrer men framförallt kan man få personliga tips och rekommendationer från deras duktiga personal.

En av huvudambitionerna med uppdateringen har varit att eftersträva samma möjlighet till tips och rekommendationer från personalen på webbplatsen som på byrån. En annan tongivande tanke har varit att man som besökare på webbplatsen både ska kunna säga vad man tycker och kunna dela med sig och tipsa om saker man hittar på webbplatsen. Alla dessa åtgärder och insatser som gjorts för att förbättra webbplatsen gör att den blir mer användarvänlig för både regionens gäster och för oss som använder den internt och vid bokningar på t ex turistbyrån. Dess nya funktioner och möjligheter sprids till företagare, partners och andra genom att vi informerar vid möten och nätverksträffar, samt att vi nu tar fram en informationsbroschyr som visar på fördelar och nyheter. Förhoppningen är att sidan ska upplevas som mer säljande och locka fler företagare att visa upp sina produkter på den, och att fler gäster ska hitta till den och använda den då den nu kan upplevas som mer användarvänlig.

Genomslag professionella aktörer

Vi har genomfört ett stort antal aktiviteter inom området värdskap och vi ser att föreläsningar och annan allmän information är nödvändig för att få en förståelse för begreppet, men det leder inte till några konkreta resultat i företagen. Webbkursen var ett verktyg att nå in i företagen men då man inte har tillräcklig information om nyttan med värdskap och att arbeta in det i verksamheten så är man inte beredd att lägga tid och pengar på kursen. Det vi istället efterlyser är en webbkurs för grupper som kan användas i utvecklingssyfte företagsvis, vilket vi tror kommer att ge betydligt större effekt.  

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på projektet kan du läsa projektets slutrapport i denna pdf:

Slutrapport UR Turism