LEADER URnära (avslutat projekt)

Lyssna
 
URnära är både en ideell förening och ett Leaderområde i södra Västerbotten, som omfattar Umeåregionens sex kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.
 
Hos oss kan man söka projektmedel för utveckling av landsbygden och kranskommunernas tätorter. All utveckling bygger på Umeåregionens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Förutsättningarna för att erhålla projektmedel ökar om det finns ett starkt samarbete mellan ideell, offentlig och privat sektor.
 
URnära har verksamhetskontor i Vännäs och Robertsfors (Sikeå). Leader URnäras LAG-grupp är tillika föreningens styrelse.