Tillstånd, regler och tillsyn

Lyssna

När du ska starta en nya verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva ta kontakt med kommunen. Under dessa sidor hittar du information om var du söker tillstånd samt vilka regler som gäller.

Om du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan har är det viktigt att ha all information du behöver.
 
Det kan gälla ansökan, anmälan eller du kan helt enkelt behöva information och råd om vad som gäller. Det är många lagar och regler som ska följas. Vi vet att många tycker att det ofta är krångligt att veta var man ska vända sig inom kommunen.
Nedan finns en sammanfattning över vilka tillstånd m.m. du som företagare kan behöva. Mer information om regler och vad som gäller finner du om du klickar på länkarna i menyn till vänster.
 

Synpunkter 

Om du har synpunkter eller klagomål gällande tillstånd, tillsyn eller liknande, gör såhär:
  1. Om du är missnöjd med utfallet på en ansökan eller liknande, börja med att kontakta den berörda handläggaren. Antingen genom e-post eller telefon. Förklara att du är missnöjd och med vad.
  2. Om du inte är nöjd med handläggarens svar på dina synpunkter/klagomål, kontakta dennes närmaste chef för att påtala problemet.
 
 
 

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef