Destination Umeåregionen (avslutat projekt)

Lyssna

Nordmalings kommun deltar tillsammans med Umeåregionens kommuner (Vindeln, Bjurholm, Umeå, Robertsfors och Vännäs i projektet Destination Umeåregionen. Projektet handlar om att utveckla Umeåregionen som destination.

Vad handlar projektet om?

Destination Umeåregionen är ett EU-projekt som syftar till att utveckla Umeåregionen som destination. Det ska ske genom ökad kunskap om destinationsarbete och marknadens villkor, att öka utbudet av produkter, stärka samverkan och öka destinationens tillgänglighet.

Projektets mål är att stärka Umeåregionen som destination och därmed skapa ökad tillväxt i branschen.

Målgrupp för projektet är aktörer inom besöks-och upplevelsebaserad näring, små- och medelstora företag och organisationer. En viktig del av denna grupp är de som idag inte finns på den gemensamma turismsidan Visit Umeå.

Projektet kommer inte att arbeta med företagsutveckling, etablering, nyföretagande utan en hänvisning kommer att ske till andra aktörer inom detta område. Handelsutveckling och coachning av handelsföretag ingår inte i projektet.

Under vilken tidsperiod pågår projektet?

Projektet sträcker sig över perioden 2011-01-01 – 2013-12-31.

Vilka arbetar i projektet?

Umeåregionens samtliga kommuner deltar i projektet: Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Vindelns kommun är projektägare.

För att skapa lokal förankring och förståelse för destinationen kommer en coach arbeta på 50% i varje deltagande kommun. Genom företagsbesök och uppsökande verksamhet ska coacherna ge stöd för i turistnäringens villkor.

Vad kostar projektet?

Finansiärer är de deltagande kommunerna (Nordmaling, Umeå, Bjurholm, Robertfors, Vännäs och Vindelns kommuner, Region Västerbotten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Mål 2.

Vilka aktiviteter har projektet genomfört?

Projektet arbetar på en mängd olika sätt och har genomfört olika aktiviteter sedan starten för att uppfylla projektets mål och syften.

Exempel på olika arbetsområden projektet har arbetat med:

  • Kvalitet
  • Kundvård
  • Värdskap
  • Paketering, information om lagar och regler
  • Marknadsföring
  • Marknadsanpassning, säljfrämjande insatser
  • Visningsresor
  • Webbutveckling
  • Förstärkning av lokal mottagningsförmåga

Vill du veta mer?

Kontakta då vår näringslivsutvecklare Conny Nordendahl

Conny Nordendahl
Telefonnummer: 0930-143 85
E-post: conny.nordendahl@nordmaling.se

Kontaktperson: Conny Nordendahl