Hållbart resande (avslutat projekt)

Lyssna

Hållbart resande är ett projekt som ska göra Örnsköldsviksregionen framgångsrik inom hållbart resande. Nordmalings kommun är en av deltagarna i projektet.

Hållbart resande är ett projekt som ska göra Örnsköldsviksregionen framgångsrik inom hållbart resande. Projektet pågår till augusti 2014, medverkar till att "förstora" regionen genom att visa på och testa möjligheter att arbetspendla och resa i arbetet med kollektivtrafiken alternativt cykla eller gå.

Målgruppen för projektet är invånare och arbetsgivare som transporterar sig både inom och till och från Örnsköldsviksområdet.

Projektet består av ett antal aktiviteter hos alla deltagare. Aktiviteterna är allt från beteendepåverkan till att ta fram beslutsunderlag för framtida hållbara lösningar. Exempel på aktiviteter är testresenärsprojekt, cykelutmaningar, trafikinformation i realtid från kollektivtrafiken, utveckling av webbverkyg.

Projektet har initierats och ägs av Örnsköldsviks kommun, det medfinasieras av Länstyrelsen och Tillväxtverket

Deltar gör även:

  • Härnösands kommun
  • Kramfors kommun
  • Nordmalings kommun
  • Landstinget Västernorrland
  • Länstrafiken
  • Trafikverket

Kontaktperson: Tommy Samuelsson