Serveringstillstånd

Lyssna

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Hur ansöker jag?


Du ansöker genom att fylla i det elektroniska ansökningsformuläret i vår blankettbank. Om du hellre vill skicka in det via post kan du beställa en blankett från Monica Samuelsson på kommunkansliet. Vid ansökan tar Nordmalings kommun ut en ansökningsavgift.
 
 

Kunskapsprov

Du måste göra ett kunskapsprov för att visa att du har goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Det finns vissa undantagsregler för att skriva provet.

Vilka handlingar behöver jag?

 • Intyg från skattemyndigheten om momsregistrering
 • F-skatt och arbetsgivarregistrering
 • Konkursfrihetsbevis från tingsrätten
 • Intyg om utbildningar och anställningar
 • Hyreskontrakt/köpeavtal
 • Finansieringsplan/budget
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Personnummerutdrag från Bolagsverket
 • Ritning över serveringslokalen
 • Godkännande från bygg- och miljökontoret
 • Godkännande från Räddningstjänsten av utrymningsvägar och antal personer (gäster) som får vistas samtidigt i lokalen
 • Utdrag ur polisens belastningsregister
 • Anmälan om ansvarig personal (namn och personnummer)

Beslut

När din ansökan har kommit in görs en vandelsprövning hos polismyndigheten för att se att du inte har begått några brott som kan påverka möjligheten att få tillstånd.

När din ansökan är behandlad och alla handlingar har kommit in till oss skickas ett beslut till dig.

Överklaga beslut

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten Umeå, Box 193, 901 05 Umeå.
Telefonnummer och mejladress till Förvaltningsrätten i Umeå hittar du på Sveriges domstolars webbplats:

Länk till Sveriges domstolars webbplats

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Vid stadigvarande serveringstillstånd är handläggningstiden cirka sex veckor från att fullständig ansökan kommit in till att ett förslag till beslut har skrivits.

Vid tillfälliga serveringstillstånd kan handläggningstiden vara kortare.

Vad kostar det?

Det kostar olika beroende på din vilket typ av serveringstillstånd du söker. Avgiften betalas inte tillbaka om ansöken skulle avslås.

Här hittar du prislistan för serveringstillstånd

När behöver jag serveringstillstånd?

Du behöver nästan alltid söka tillstånd om du ska servera alkohol.

Du behöver inte ha serveringstillstånd om alla tre av kraven nedan är uppfyllda.

 • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Ett exempel då du inte behöver serveringstillstånd kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest.

Vem kan få serveringstillstånd?


Du som är lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden kan få serveringstillstånd. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd.

Krav på serveringslokalen

Den lokal där alkohol ska serveras ska ha en lämplig planlösning och placering. Den ska även vara säker ur brandsynpunkt. Lokalen ska ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Det ska finnas en varierad meny med flera olika förrätter, varmrätter och efterrätter.

Det kan även vara svårt att få serveringstillstånd om serveringen befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter. Det vill säga om den exempelvis ligger nära en ungdomsgård.

I kommunens riktlinjer för serveringstillstånd kan du läsa vad kommunen anser kan orsaka alkoholpolitiska olägenheter

Hur länge gäller tillståndet?


Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills du gör förändringar i din lokal eller verksamhet så att det avviker från det du angett i din ansökan.

Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller för den period som anges i beslutet.

Vad händer om jag överträder tillståndet?


Om du överträder tillståndet kan ditt serveringsstånd dras in. Du kan även bli skyldig att betala böter.

Nordmalings kommun genomför regelbundet tillsyn på serveringar i kommunen.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Ett serveringstillstånd gäller endast för den som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör slutar tillståndet att gälla.

Kontaktperson: Linda Engström