Mental Arbetsmarknadsregion (avslutat projekt)

Lyssna

Mental Arbetsmarknadsregion var ett unikt och gränsöverskridande projekt med syftet att dels ta reda på ifall Umeåregionen är en arbetsmarknadsregion och dels att erbjuda arbetslösa ungdomar arbetslivserfarenhet och utökat kontaktnätverk.

Vad handlade projektet om?

Mental Arbetsmarknadsregion var ett unikt och gränsöverskridande projekt med syftet att dels ta reda på ifall Umeåregionen är en arbetsmarknadsregion och dels att erbjuda arbetslösa ungdomar arbetslivserfarenhet och utökat kontaktnätverk.

Tanken bakom projektet var att 12 arbetssökande ungdomar skulle arbeta tillsammans i sex månadslånga projekt i var och en av kommunerna i Umeåregionen (Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs). Två ungdomar från varje kommun skulle delta i projektet tillsammans med en handledare som skulle finnas tillgänglig som coach och bollplank.

Projektmål

l projektpianen fanns ett antal mål uppräknade, som var indelade i tre delar: praktisk nivå, strukturnivå och individnivå.

Praktisk nivå

 • Minst 9 av de 12 ungdomarna (75 %) ska slutföra projektet.
 • Samtliga ungdomar ska ha restider som understiger 2 timmar per dag.

Strukturnivå

 • Under perioden ska minst 3 artiklar i pressen behandla Umeåregionen som en arbetsmarknadsregion. Av dessa ska en vara nationell media.

Individnivå

 • Inom 1 år från projektets slut ska 80 % av ungdomarna som funnits med under hela sexmånadersperioden ha sysselsättning utanför Arbetsförmedlingens insatser.
 • Efter projekttiden ska de ungdomar som slutfört projektet tiilskansat sig så mycket kunskaper att de ser att starta eget företag som en möjlighet.

ESF-mål (Europeiska socialfonden)

 • Mål 1: Gruppen av ungdomar som handledaren sätter samman ska innehålla en jämn könsfördelning. (60-40)
 • Mål 2: Projektledaren ska sammanställa en rapport med minst 3 exempel på andra mobilitetsprojekt i Europa och vad vi eventuellt kan lära av dessa.
 • Mål 3: Projektledaren ska skriva en rapport med en analys av vad ett liknande projekt skulle innebära samt vilka anpassningar som skulle krävas för följande målgrupper: personer som är långtidssjukskrivna, står långt från arbetsmarknaden, har utländsk bakgrund, har ett funktionshinder.
 • Mål 4: Projektledaren skriver en rapport gällande de 12 ungdomarnas utveckling under projektet. Detta är gjort och rapporten finns bifogad i slutrapporten till ESF.
 • Mål 5: Den bild som projektdeltagarna har av sin egen förmåga ska vara mer positiv i slutet av projektet än i början.

När pågick projektet?

Projektet pågick 2010-11-01 till och med 2011-04-30.

Vad kostade projektet?

Den totala produktbudgeten var 393 546 kr och där finansierades 295 159 kr av Europeiska Socialfonden.

Projektet finansierades förutom av ESF (Europeiska Socialfonden) av Arbetsförmedlingen i Malmö och Nordmalings kommun.

Vilka genomförde projektet?

Projektet genomfördes av kommunerna i Umeåregionen (Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner).
 
Samarbetspartners var Arbetsförmedlingen Umeå, Bjurholms kommun, Kommunledningskontoret Vännäs, Näringsliv, Vindeln Utveckling.
 
En projektledare för projektet rekryterades med uppgift att hitta en handledare i varje kommun som skulle finnas tillgänglig som coach och bollplank för ungdomarna.

Vilka aktiviteter genomfördes under projekttiden?

Ungdomarna genomförde olika projekt i de olika kommunerna. Bland annat gjorde man följande:

 • Två ungdomshelg i Nordmaling med fyra evenemang: killkväll med XBOX-turnering och pizza, tjejkväll med SPA och massage på badhuset, LAN i Rundvik samt musikkväll/disco med liveband. 180 ungdomar deltog.
 • En trerätterlunsch för SFI-klassen i Bjurholm. Projektet var dock kort så resten av månaden fick ungdomarna delta i en mängd aktiviteter som exempelvis testa glasfusion, föreläsning, serveringsteknik m.m.
 • I Vindelns fick ungdomarna möjlighet att praktisera på olika företag för att få arbetslivserfarenhet.
 • I Robertsfors skulle ungdomarna ta fram förslag på hur ungdomar skulle kunna skapa ett forum för dialog mellan ungdomar och politiker. Ungdomarna de gjorde ett studiebesök i Haparanda som arbetade med dessa frågor.
 • I Vännäs genomfördes ett kulturevenemang, en berättarkväll.

Vad ledde projektet till?

Projektmål

Praktisk nivå

 • Minst 9 av de 12 ungdomarna (75 %) ska slutföra projektet.
  Det var 10 ungdomar som började i projektet istället för 12. Totalt sett var det 6 ungdomar som
  slutförde projektet. Målet uppfylldes alltså inte helt.
 • Samtliga ungdomar ska ha restider som understiger 2 timmar per dag.
  5 personer av 10 hade behov av pendling. Huvudfärdmedlet var buss vilket gjorde att 2 timmar per dag blev orimligt (en enkel resa med buss från Nordmaling, Vindeln, Bjurholm eller Robertsfors till Umeå överstiger 1 timme). När ungdomarna skulle till en annan kranskommun krävdes bussbyte i Umeå. Ungdomarna har i 4 av 6 kommuner haft medianrestider som överstiger 4 timmar per dag.

Strukturnivå

 • Under perioden ska minst 3 artiklar i pressen behandla Umeåregionen som en arbetsmarknadsregion. Av dessa ska en vara nationell media.
  Under projektets gång har media skrivit och berättat om projektet. En artikel, en debattartikel och ett reportage gjordes samt ett inslag i Sveriges Radio Västerbotten. Dock gjorde inget inslag av nationell media.

Individnivå

 • Inom 1 år från projektets slut ska 80 % av ungdomarna som funnits med under hela sexmånadersperioden ha sysselsättning utanför Arbetsförmedlingens insatser.
  Då det inte har gjorts någon uppföljning är det inte möjligt att veta om 80 % av ungdomarna har sysselsättning inom ett år från projektets slut.
 • Efter projekttiden ska de ungdomar som slutfört projektet tiilskansat sig så mycket kunskaper att de ser att starta eget företag som en möjlighet.
  Under månaden i Umeå fick ungdomarna information om att starta eget och flera av deltagarna verkade intresserade av att ta steget till att bli egen företagare.

ESF-mål (Europeiska socialfonden)

 • Mål 1: Gruppen av ungdomar som handledaren sätter samman ska innehålla en jämn könsfördelning. (60-40)
  Målet uppfylldes. Ursprungsgruppen bestod av 10 ungdomar - 6 tjejer och 4 killar men även till slutet av projektet var det en jämn könsfördelning.
 • Mål 2: Projektledaren ska sammanställa en rapport med minst 3 exempel på andra mobilitetsprojekt i Europa och vad vi eventuellt kan lära av dessa.
  Projektrapporten genomfördes.
 • Mål 3: Projektledaren ska skriva en rapport med en analys av vad ett liknande projekt skulle innebära samt vilka anpassningar som skulle krävas för följande målgrupper: personer som är långtidssjukskrivna, står långt från arbetsmarknaden, har utländsk bakgrund, har ett funktionshinder.
  Detta är gjort och rapporten infogas i denna rapport, liksom i slutrapporten till ESF.
 • Mål 4: Projektledaren skriver en rapport gällande de 12 ungdomarnas utveckling under projektet. Detta är gjort och rapporten finns bifogad i slutrapporten till ESF.
  Detta är gjort och rapporten finns bifogad i slutrapporten till ESF.
 • Mål 5: Den bild som projektdeltagarna har av sin egen förmåga ska vara mer positiv i slutet av projektet än i början.
  Projektet använde sig av skattningsformulär och dessa är analyserade och sammanställda som bilaga i slutrapporten till ESF.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information i slutrapporten för Mental Arbetsmarknadsregion:

Slutrapport Mental Arbetsmarknadsregion