Torghandel

Lyssna

Under denna rubrik hittar du mer information om torghandel och upplåtande av plats. I Nordmalings kommun finns inga specifika utsatta torghandelsplatser men det finns dock möjlighet för den som vill ha en tillfällig plats. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Tillfälliga torghandelsplatser

Om du är i behov av en tillfällig torghandelsplats ansöker du om detta hos Nordmalings kommun. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen genom kontaktformuläret nedan eller genom att ringa 0930-140 00
 
I Nordmalings kommun finns inga beslutade torgplatser. Dock har vi egen mark som ni kan nyttja till tillfälliga torghandelsplatser. I Nordmaling finns denna mark utanför kommunhuset, den stora vändplanen på Kungsvägen 41.  Om du vill ha torghandelsplats där eller utnyttja den på något annat sätt, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen genom formuläret längst ned.

Observera att vi kan ta betalt för att upplåta användning av marken samt om du/ni behöver el (då ni då kommer att få el direkt från kommunhuset).
 
Om du vill ha plats på mark som ägs av någon näringsidkare måste du ha deras tillstånd.
 
Våra lokala föreskrifter säger följande:
 
"För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige."

Marknader

För att få tillåtelse att hålla en marknad behöver du ha tillstånd från polisen att göra detta. Även kommunen måste ge sitt tillstånd att använda marken, eventuellt stänga av vägar o.s.v.

För att kontakta polisens tillståndsenhet, ring polisens eget nummer: 114 14

Kontaktperson: Tony Johansson