Arbetsmarknadsläget i kommunen

Lyssna
Läget i kommunen
Arbetsförmedlingen har tagit fram en prognos över arbetsmarknaden i Västerbotten. Prognosen visar vilka yrken det på kort sikt förväntas finnas brist, balans respektive överskott av. Eftersom prognosen är kortsiktig bör du inte använda den som utgångspunkt för ett långsiktigt yrkes- eller studieval.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns även Yrkeskompassen. Den kan hjälpa dig att göra ett långsiktigt val och hitta ditt framtida yrke. I Yrkeskompassen finns information om arbetsmarknadsläget och om framtidsutsikterna för de yrken Arbetsförmedlingen gör prognos på.

Statistik för Västerbotten
På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du vecko- och månadsstatistik över lediga platser, antalet arbetssökande, antalet arbetspraktiserande med mera. Här hittar du även statistik per län samt statistik från tidigare år.

Kontaktperson: Ulf Månsson