Bredband och IT

Lyssna

Bredband handlar om att snabbt kunna skicka och hämta stora mängder digital information. TV-sändningar, video på beställning, telefoni, radio, bilder, tidningar och musik är exempel på vad som kan förmedlas med denna nya digitala teknik.

Nordmalings kommuns fibernät marknadsförs under namnet Prisma Nordmalingsnätet.

Prisma har nätkapacitet upp till 100 Mbit/s per anslutning. Du som är ansluten till Prisma väljer själv bredbandsleverantör av de tre som finns i kommunen. Du kan läsa mer om respektive leverantör under rubriken tjänsteleverantörer.

Antalet fastigher som är anslutna till Nordmalings kommuns öppna nät uppgick under hösten 2014 till ca 1 000. De flesta hyreshusen i Nordmaling är även anslutna med fiber till varje lägenhet vilket innebär att det är finns totalt ca 1 450 adresser färdiga i Nordmalings kommun som kan välja om de vill ha en egen fiberanslutning. För mer information kontakta din hyresvärd.

Internet på landsbygden

Post- och telestyrelsen (PTS) har gjort en informationsfilm om olika sätt att få internet på landsbygden.

Alternativa sätt att få telefon och internet på landsbygden

Kontaktperson: Tommy Oskarsson