Bredband och IP-TV

Lyssna

Bredband handlar om att snabbt kunna skicka och hämta stora mängder digital information. TV-sändningar, video på beställning, telefoni, radio, bilder, tidningar och musik är exempel på vad som kan förmedlas med denna nya digitala teknik.

Nordmalings kommuns fibernät marknadsförs under namnet Prisma Nordmalingsnätet.

Prisma har nätkapacitet upp till 100 Mbit/s per anslutning. Du som är ansluten till Prisma väljer själv bredbandsleverantör av de fyra som finns i kommunen. Du kan läsa mer om respektive leverantör under rubriken tjänsteleverantörer.

Antalet aktiva adresser som är anslutna till Nordmalings kommuns öppna nät uppgick under sommaren 2021 till ca 1 950. De flesta hyreshusen i Nordmaling är även anslutna med fiber till varje lägenhet vilket innebär att det finns totalt ca 2 300 adresser färdiga i Nordmalings kommun som kan välja om de vill ha en egen fiberanslutning. För mer information kontakta din hyresvärd.

Funderar du på att skaffa bredband?

Med ett snabbt och säkert bredband kan du lättare hålla kontakten med familj och vänner, exempelvis med videosamtal. Om du blir sjuk kan du använda digitala tjänster som en del av din behandling. Det blir även lättare att delta i utbildningar, föreningsliv och fritidsaktiviteter. Med exempelvis fiber är ditt hem förberett för de smarta, digitala tjänster som nu snabbt växer fram i samhället.

PTS har tagit fram informationsmaterial om nyttan med bredbandstjänster
Finns att läsa på PTS webbplats www.pts.se/bredbandsnytta

Internet på landsbygden

Post- och telestyrelsen (PTS) har gjort en informationsfilm om olika sätt att få internet på landsbygden.

Alternativa sätt att få telefon och internet på landsbygden

Kontaktperson: Tommy Oskarsson