Bredbandsavgifter och e-tjänst

Lyssna

Blanketter, avtal och vilkor för anslutning av bredband hittar du på denna sida.

Priser bredband via fiber

Priserna avser bastjänst inklusive moms. Du hittar fler villkor längst ned på sidan.

Nätavgift

Alla anslutningar avser 100 Mbit

Typ av avgift Avgift
Månadsavgift privatperson 200 kr
Månadsavgift företag 250 kr (200 kr + moms)
Månadsavgift företag PRO 500 kr eget vlan mot ISP (400 kr + moms)
Punkt till punkt hyrd eget vlan 1 000 kr (800 kr + moms)


Utöver detta tillkommer kostnader för de tjänster som inte Nordmalings kommun håller.

Priser för anslutningar till Nordmalings kommuns bredbandsnät Prisma

Priser inklusive moms

Avgift
Hyreslägenheter
Hyreslägenheter som har en fiberanslutning till bredbandsnätet
kan aktivera den
2 000 kr
Fastigheter
Förtätning av bredbandsnätet utifrån redan befintligt stamnät.
Max avstånd till närmast befintlig anslutningspunkt 500 m. 
Kostnad för anslutning av fastighet
14 500 - 20 000 kr
beroende på vilket
område
Avstånd över 500 m offereras
Förläggningskostnader (grävning, nedläggning av kanalisation samt återställning) från
befintlig anslutningpunkt till fastighet tillkommer.
Nät inom fastigheten bekostas av fastighetsägaren.

 

Typ av avgift Avgift
Flyttningsavgift om den nya lägenheten har fiberanslutning 500 kr

 

Tilläggstjänster
Offereras

 

E-tjänst

För att ansökan om bredbandsanslutning, uppsägning, flyttning och överlåtelse så kan du använda vår e-tjänst.

Allmänna avtalsvillkor hittar du nedan:

Allmänna avtalsvillkor bredbandsnätet

Kontaktperson: Tommy Oskarsson