Bredbandsutbyggnad

Lyssna

Nordmalings kommun har som mål att byarna successivt får tillgång till bredband samt att samförläggning av kanalisation sker där det finns förutsättingar med andra kabelförläggare.

Var finns det bredbandsfibernät?

Bredbandsfibernät finns i följande samhällen:

 • Norrfors
 • Nyåker
 • Hörnsjö
 • Gräsmyr centrum
 • Hallen
 • Mullsjö
 • Brattfors
 • Långed, Örsbäck, Torrböle, Hummelholm
 • Ava, Aspeå, Lögdeå, Mo
 • Rundvik
 • Olofsfors, Nordmaling, Levar
 • Sunnansjö, Ledusjö, Baggård, DJupsjö
 • Stavsjöholm
 • Håknäs, Nedre Öre, Övre Öre
 • Bredvik
 • Kråken, Järnäsklubb, Järnäs

 
Röda markeringar visar var det finns fibernät.

Hur är bredbandsnätet uppbyggt?

Prisma Nordmalingsnätet är ett högkapacitetsbredbandsnät byggt av fiber. I centrala Nordmaling finns en huvudnod som har anslutningar till alla operatörer som kan och vill leverera tjänster till Nordmaling.
Till de byar och områden i Nordmaling som det är byggt bredbandsnät i transporteras datatrafiken ut med 1 Gb/sekund hastighet ut till en undernod. I dessa undernoder är varje kund ansluten med en 100 Mb/sekund anslutning.
 
Nordmalings kommun säljer inga tjänster i detta bredbandsnät till allmänheten, precis som kommunen bygger gator och vägar så säljer kommunen inte bilar. Det finns ett antal tjänsteleverantörer som har hand om den rollen.
 
Tjänsteleverantörerna får tillgång till bredbandsnätet för sina IP-baserade tjänster, kravet är dock att alla kunder som vill skall kunna ansluta sig till en viss grundtjänst.

Tjänsteleverantörerna kan därefter ansluta sig till en central punkt och får direkt tillgång till alla kunder som finns i bredbandsnätet.

Varje tjänsteleverantör har tillgång till ett eget virtuellt nät som bara den leverantörens kunder finns i. Se nedanstående bild.

Logiskt nät

Nordmalings kommun har som rekommendation att alla tjänsteleverantörer byter trafik (peering) mellan varandras nät lokalt i Nordmaling istället för att trafiken byter i deras egna utrustningar.

Alla leverantörer följer den rekommendationen och byter trafik här i Nordmaling, så trafiken mellan olika tjänsteleverantörers nät går inte in till Umeå eller något annat ställe och vänder.

Utbyggnad av fibernätet

Kommunen skall svara för att kontinuerlig utbyggnad av nätet sker i mån av budgeterade medel och externa medel. Viktigt är att utbyggnaden sker i samarbete med olika intressegrupper och operatörer.

Vid jämförelse mellan olika lösningar skall alla kostnader som är förenade med respektive lösning inkluderas. T.ex. skall utöver anläggningskostnaden en bedömd driftkostnad, underhållskostnad och restvärde tas med vid anläggning av ny IT-infrastruktur.
Nordmalings kommun fokuserar sitt engagemang på framtidssäkra investeringar med hög kapacitet bestående av fiberlösningar.

Kontaktperson: Tommy Oskarsson