Företag, stöd och rådgivning

Lyssna

Nordmalings kommun arbetar på flera plan för att underlätta för dig som företagare. Vi arbetar strategiskt för ett gott näringslivsklimat i Nordmaling. Här på webbplatsen hittar du nyttig information om bland annat hur du startar nytt företag eller hur du kan utveckla det företag du redan har.

I Nordmalings kommun vill vi arbeta för att stärka näringslivet. Hos kommunen kan du få hjälp av vår näringslivsutvecklare och av stiftelsen Navet som arbetar med näringslivsfrågor i kommunen. De kan bland annat hjälpa dig med:

  • Hur du startar eget företag
  • Hur du gör om du vill etablera dig i Nordmalings kommun
  • Vart du kan vända dig om du vill söka bidrag för utvecklingsprojekt

På vår webbplats hittar du även information om vilka företagsnätverk som finns i kommunen samt information om kommande företagsträffar i kommunen.

Glöm inte heller bort att läsa vårt nyhetsbrev Företagsamt! Du hittar det i vänsterkolumnen. 

Tillstånd

Du hittar mer information om olika tillstånd du kan behöva i vänstermenyn under fliken Tillstånd, regler och tillsyn. Här hittar du exempelvis information om bygglov, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Länk till Tillstånd, regler och tillsyn på Nordmalings kommuns hemsida

Kontaktperson: Conny Nordendahl