Företagsklimat

Lyssna

Organisationen Svenskt Näringsliv rankar varje år Sveriges kommuners företagsklimat. Sedan ett antal år tillbaka har kommunen en låg placering men nu pågår ett arbete med att utveckla kommunen och förbättra kommunens företagsklimat.

Företagsranking 2013

Organisationen Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen baseras på enkätsvar från ett urval av lokala företag. 2013 fick Nordmalings kommun rankingen 278, som alltså baseras på enkäter som gjorde hösten 2012 och därmed gäller för 2012. 2012 var rankingen 252 vilket innebär att Nordmalings kommun har tappat 26 placeringar sen förr året. Nordmaling har stadigt placerat sig på den undre tredjedelen av listan, bland Sveriges 290 kommuner.
 
Bland det positiva syns att företagarna anser att servicen till företagen har blivit bättre - hela 35 placeringar bättre än förra året. Företagen anser även att allmänhetens attityd och allmänhetens attityd till företagande har växt sedan förra året. Vägnät, tåg- och flyg har ökat samt att kommunpolitikerna attityder till företagande har blivit något bättre.
 
Den fullständiga rapporten om företagsklimatet finns på Svenskt Näringslivs hemsida om företagsklimat:
 

Förändringar och nyheter på gång

Nordmalings företagarorganisationer och kommunen är överens om att den dåliga rankingen är negativ för utvecklingen av Nordmalings kommun. Den är ett hinder i försöken att locka till sig nya företagsetableringar. Företagare som vill sälja sina företag har svårare att hitta köpare och priset blir lägre. Företag och kommun har därför gemensamt beslutat att med öppna sinnen hitta vägar att lyfta Nordmalings profil som företagarkommun.

Första mötet

Det första steget mot ett bättre företagsklimat togs den 26 februari, vid ett öppet möte på Olofsfors. 26 personer deltog och diskuterade orsaker och sammanhang samt vad man vill arbeta vidare med. Mötet blev en positiv och önskad start på den process som Nordmalings kommun och Navet har påbörjat. Många företagare uttryckte sin belåtenhet över att få diskutera frågeställningarna i detta forum, så ett resultat av mötet kommer att bli fler dialogträffar i större och mindre grupper.


Arbetsgrupp i arbete

Efter det öppna mötet har en arbetsgrupp av företagare bildats tillsammans med en representant från kommunen. En del av företagarna representerar även organisationerna Nordmalings handel, Företagarna, LRF och Navet. För att förbättra rankingen är arbetsgruppen överens om att företag och kommun tillsammans behöver skapa en mer attraktiv bild av Nordmalings kommun.
 
För att lyckas krävs att såväl företagen som kommunens politiker, ledare och tjänstemän ser sitt ansvar och drar sitt strå till stacken. Gruppen vill skapa en ökad dialog och ett förbättrat informationsutbyte – med målet att finna konkreta lösningar som skapar en vital stabilitet i samhället och gör att lokala företag upplever att det blivit lättare att driva verksamhet i Nordmaling.


Första konkreta resultatet

Första frågan som gruppen vill lyfta är kommunens service till företagen. Många företag upplever att den kan bli bättre. Gruppen vill därför att kommunen arrangerar ett informations-och dialogmöte kring de mest vanliga servicetjänsterna – bygglov, alkoholtillstånd, miljö- och livsmedelsinspektion. Under detta möte informerar kommunens handläggare om hur tillståndshanteringen går till inom olika områden. Skulle det visa sig att det finns öppningar för förenklingar är tanken att en speciell arbetsgrupp bildas för just denna eventuella förbättring, bestående av företagare och kommunala handläggare. Vi återkommer med en inbjudan till detta möte.

Nästa möte i arbetsgruppen

Innan sommaren kommer arbetsgruppen att träffas igen med syftet att hitta ytterligare ett konkret steg i utvecklingen av Nordmalings företagsklimat.

Detta har vi gjort:

  • Politiskt beslut att arbeta för ett bättre klimat
  • Öppet möte med Nordmalings företag och engagerade medborgare
  • Arbetsgrupp bildad, bestående av företagare
  • Första möte med arbetsgruppen

Kontaktperson: Conny Nordendahl