Här får du rådgivning för ditt företag

Lyssna

Du som företagare kan ibland behöva rådgivning om hur du ska ta dig vidare. Här hittar du mer information om var du kan få rådgivning.

Kommunens företagsrådgivning

Kommunens näringslivsutvecklare erbjuder rådgivning för företag. Detta kan exempelvis gälla om du planerar att starta ett företag, utveckla ditt företag eller vill flytta ditt företag till kommunen.

Näringslivsutvecklare
Conny Nordendahl
Telefonnummer: 0930-143 85
Mobiltelefonnummer:0730 34 55 50
E-post: conny.nordendahl@nordmaling.se

Navet - Nordmalings utvecklings- och företagarservice

Navet är en stiftelse bildad på initiativ av Wikströms stiftelse och det privata näringslivet. Hos Navet kan du få kostnadsfri rådgivning oavsett om du funderar på att starta företag, utveckla dina affärsidéer eller knyta nyttiga kontakter. Navet arrangerar även olika näringslivsutvecklande aktiviteter som exempelvis tematräffar, företagsfrukostar m.m.

Länk till Stiftelsen Navets hemsida (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Almi Företagspartner

Almi är ett statligt ägt bolag som arbetar för att skapa förnyelse och tillväxt i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning.

Energi- och klimatrådgivning

Vill du komma igång med energiarbetet i ditt företag? Kontakta din energi- och klimatrådgivare för ett besök så hjälper vi er till ett mer energismart företag. Vår rådgivning är kostnadsfri samt oberoende och vi ger råd i energifrågor som berör allt från fastigheter till transporter.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen besöker företag och ger information om sin verksamhet och konsumenträtten. En väl fungerande marknad kräver jämbördiga parter. Genom informationsinsatser för både näringslivet och konsumenterna kan vi göra förhållandena något mer jämbördiga.

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. De finns på 25 platser i landet och finns i stort sett ett Coompanion per län. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga idéer tillsammans skräddarsydd information, rådgivning och utbildning - från idé till framgångsrikt företagande.

Länk till Coompanions hemsida (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Convoy

Convoy är ett regionalt, kooperativt egenanställningsföretag som ägs av Coompanion Västerbotten, Coompanion Norrbotten, Företagarna Västerbotten, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Hushållningssällskapet Norr- och Västerbotten samt Länsbygderådet Västerbotten. Convoy skapar möten mellan entreprenörer och utvecklar affärer och företagande.

Länk till Convoy hemsida (extern hemsida, öppnas i nytt fönster) 

Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS

IFS rådgivning är ett särskilt kompetensområde inom Almi Företagspartner. De vänder sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som är på väg att starta eller redan driver ett företag.

Länk till IFS på Almis hemsida (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Conny Nordendahl