Fakta om näringslivet

Lyssna

På dessa sidor hittar du information om företagen i kommunen.

I Nordmalings kommun finns drygt 800 företag i dag, en siffra som hela tiden stiger. De flesta företag är småföretag, en- eller tvåmansföretag, inom vitt skilda branscher. De största branscherna finns inom handel, service och tillverkning.

År 2010 färdigställdes Botniabanan som möjliggör arbetspendling både ut och in i kommunen, norrut och söderut. Banan har gjort att kommunen nu ligger ännu närmare resten av landet än tidigare. På 30 minuter tar du dig både till Umeå och Örnsköldsvik och det finns även direkttåg till Stockholm.

Nordmalings kommuns största företag

Detta är de 10 företag som 2018 hade störst nettomsättning i kommunen:

  1. Olofsfors AB
  2. Masonite Beams AB
  3. Nyåkers pepparkakor AB
  4. Lundgrens hyvleri AB
  5. Nordmalings skogsmaskiner AB
  6. I Wikmans Åkeri AB
  7. Byggvaruhuset i Nordmaling AB
  8. L Entreprenad AB
  9. Nordmalingshus AB (kommunalt bolag)
  10. NT Bygg AB

Om du vill ha ytterligare information om näringslivet i Nordmalings kommun finns även en hel del statistik att kika på. Statistiska Centralbyrån samlar in en mängd uppgifter som andra sedan bearbetar och presenterar. Förutom Kommunfakta som kommunen själv publicerar så gör Svenskt Näringsliv och Företagarna olika värdefulla sammanställningar av till exempel storleksfördelning och branschindelningar.

Länk till Nordmalings kommunfakta

Kontaktperson: Conny Nordendahl