Näringslivsutveckling

Lyssna

Här hittar du information om hur kommunen arbetar med näringslivsutveckling i form av näringslivsprogram och näringslivsutveckling.

Plan för näringslivsutveckling

2017 tog kommunfullmäktige beslut om en ny plan som upprättats för kommunens näringslivsutveckling. Planen gäller 2017-2020.

Genom denna handlingsplan vill vi nu lyfta aktiviteter och utveckla ett arbetssätt inom kommunen för att stimulera företagandet, arbete och stärka varumärket Nordmaling. Signalerna är att kommunens näringsliv generellt går mycket bra, inte minst våra industrier och tillverkande företag. Ett flertal företag har påbörjat och/eller planerar expansion och nybyggnationer vilket också öppnar upp för underleverantörer och tjänsteföretag.

 

 

Kontaktperson: Conny Nordendahl