Näringslivsutveckling

Lyssna

Här hittar du information om hur kommunen arbetar med näringslivsutveckling i form av näringslivsprogram och näringslivsutveckling.

Handlingsprogram för näringslivsutveckling

Våren 2014 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för näringslivsutveckling i Nordmalings kommun. Planen gäller under åren 2014-2015.

Genom denna handlingsplan vill vi nu lyfta aktiviteter och utveckla ett arbetssätt inom kommunen för att stimulera företagandet, arbete och stärka varumärket Nordmaling. En dominerande åtgärd är att införa en anpassad version av modellen "En dörr in", där vi vill göra det ännu lättare för alla företag att verka och utvecklas inom kommunen.

 

Äldre planer

Våren 2004 antog kommunfullmäktige ett näringslivsprogram för Nordmalings kommun

Nordmalings kommuns näringslivsprogram (intern länk)

Kontaktperson: Conny Nordendahl