Finansiering

Lyssna

Tillväxtens livsluft är ett kreativt klimat. Men det behövs också riskvilligt investeringskapital. Nedan följer några exempel på vart du kan vända dig.

Region Västerbotten - Sedan 2019 har region Västerbotten tagit över alla regionala företagsstöd, handläggare för Nordmalings kommun är Tobias Bergström.

Ackra Invest — Riskkapitalbolag ägt till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB. Stödjer små och medelstora företag.

Almi Företagspartner — Rådgivning, finansiering m.m. till små och medelstora företag i regionen, på uppdrag av stat, landsting och kommuner.

Consultor — Kunskapsföretag med inriktning på affärs- och organisationsutveckling. Har bl.a. bistått företag vid etableringar i Norrland.

EU-finansierade projekt — Ta kontakt med vår Näringslivsutvecklare så kan vi hjälpa dig vidare.
Har du mer allmänna frågor om EU kan du även vända dig till Europa Direkt Forum Norr. Länk till hemsidan om EUs strukturfonder.

Exportkreditnämden — garanterar företag och banker betalning vid export.

Industrifonden - Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad.

Länsstyrelsen — Länsstyrelsen handlägger numer bara stöd (även vissa företagsstöd) inom landsbygdsprogrammet. 

Norrlandsfonden — Riskkapitalbolag inriktat på små och medelstora företag i Norrland.

Svenska riskkapitalföreningen — är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidraget. Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Kontaktperson: Conny Nordendahl