Finansiering

Lyssna

Tillväxtens livsluft är ett kreativt klimat. Men det behövs också riskvilligt investeringskapital. Nedan följer några exempel på vart du kan vända dig.

Ackra Invest — Riskkapitalbolag ägt till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB. Stödjer små och medelstora företag.

Almi Företagspartner — Rådgivning, finansiering m.m. till små och medelstora företag i regionen, på uppdrag av stat, landsting och kommuner.

Consultor — Kunskapsföretag med inriktning på affärs- och organisationsutveckling. Har bl.a. bistått företag vid etableringar i Norrland.

EU-finansierade projekt — Ta kontakt med vår Näringslivsutvecklare så kan vi hjälpa dig vidare.
Har du mer allmänna frågor om EU kan du även vända dig till Europa Direkt Forum Norr. Länk till hemsidan om EUs strukturfonder.

Exportkreditnämden — garanterar företag och banker betalning vid export.

Industrifonden - Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad.

Innovationsbron — Från mars 2005 ska Innovationsbron — finansierad av Teknikbrostiftelserna, Vinnova och Industrifonden — stödja samarbete mellan företag och universitet samt kommersialisering av forskningsresultat.

Leader Urnära - URnära är en ideell förening och ett Leaderområde i södra Västerbotten, som omfattar Umeåregionens sex kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Hos dem kan man söka projektmedel för utveckling av landsbygden och kranskommunernas tätorter.

Länsstyrelsen — Information om företagsstöd. Bland annat har Länsstyrelsens stöd för kommersiell service i landsbygd, stöd till fiskenäring, investeringsstöd, mikrobidrag för nystartade företag m.m.

Norrlandsfonden — Riskkapitalbolag inriktat på små och medelstora företag i Norrland.

Svenska riskkapitalföreningen — är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidraget. Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Kontaktperson: Conny Nordendahl