AntiJante (avslutat projekt)

Lyssna

Nordmalings kommun beviljades medel från Europeiska jordbruksfonden för att i ett unikt projekt arrangera aktiviteter som arbetar mot Jantelagen. AntiJanteprojektet, som nu är avslutat, har jobbat för ett mer tillåtande klimat med större plats för utveckling. Verktygen har varit kulturevenemang och diskussionskaféer.

Vad handlade projektet om?

Syftet med hela projektet var att skapa ett öppnare, mer tillåtande klimat genom att på ett djuplodat sätt förändra.

De långsiktiga övergripande målen med projektet är att:

 • Fler innovativa företag ska etableras genom att skapa en mer tillåtande attityd
 • Arbetsgivare och arbetstagare ska kunna se bortom sina egna fördomar och därigenom bredda arbetskraftsutbudet

De kortsiktiga övergripande målen handlar om effekter av attitydförändring. Eftersom detta är en lång och komplex process kan vi dock knappast förvänta oss några synliga resultat i direkt anslutning till projekttiden. Däremot går det att mäta några mer påtagliga faktorer; antal genomförda aktiviteter, antal deltagare och representativiteten bland deltagarna. De kortsiktiga målen är att:

 • Minst 10 kulturaktiviteter ska under projekttiden genomföras på temat Jantelagen, att våga sticka ut och vara annorlunda
 • Varje aktivitet ska ha i genomsnitt minst 30 deltagare
 • Individsammansättningen bland deltagarna ska motsvara sammansättningen i kommunen, vad gäller kön, ålder, etnisk bakgrund, sysselsättning (anställda/företagare), och bosättning (i/utanför tätorterna)

När pågick projektet?


Projektet påbörjades under 2010 och avslutades under våren 2011.

Vad kostade projektet?

Projektet kostade 533 179 kronor. Av dessa pengar var 423 808 kronor lön och de övriga kostnaderna gick till evenemangskostnader, kontorshyra och kontorsmaterial, telefon/dator/resor samt information/marknadsföring.

Projektet finansierades genom projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (399 884 kronor) och av Nordmalings kommun (133 295 kronor).

Vilka genomförde projektet?

Nordmalings kommun anställde en projektledare för att driva projektet.

Projektet har haft många viktiga samarbetspartners både vad gäller planering, informationsspridning och samarrangemang. Studieförbunden i kommunen har bistått med råd om informationsspridning och tidsplanering. Biblioteket i Nordmaling har varit samarrangör samt upplåtit lokaler för utställning och föreläsning. Vidare har ett flertal evenemang genomförts i samarbete med projekt 4K – konkurrenskraftiga kranskommuner (ett projekt som syftat till förbättrat näringslivsklimat i Umeås kranskommuner). De evenemang som riktat sig specifikt till ungdomar har genomförts i samarbete med Artediskolan. Försäljning av fika under diskussionskaféerna har varit möjligt tack vare samarbeten med byaföreningar och klassinsamlingar.

Vilka aktiviteter genomfördes under projekttiden?

Under projekttiden har det genomförts en mängd olika aktiviteter och evenemang. Du hittar en komplett förteckning längre ned på sidan: Några exempel:

 • Improshow med AntiJante-tema (Skuggteatern)
  Ca 55 deltagare i Oasen, Nordmaling, den 11 maj 2010.
 • ”Mannen från Malmberget” (Teaterföreställning m Göran Forsmark)
  39 deltagare i Brattsbackagården, den 8 juni 2010.
 • ”Tapper och underbar” (AntiJante-konsert, Catharina Lindahl)
  40 deltagare i Gabrielssons loge, Mullsjö, den 6 augusti 2010.
 • ”Alla är olika utom jag” (ståupp-föreläsning, Lasse Eriksson)
  Ca 110 deltagare i Oasen, Nordmaling, den 29 september 2010.
 • ”Vara sig själv och vara som andra” (Föreläsning, Billy Ehn)
  22 deltagare på biblioteket i Nordmaling, den 11 oktober 2010.
 • Talangjakt i AntiJante-anda
  Under Höstmässan i Nordmaling, den 16-17 oktober 2010.
 • Fördoms-ståupp under Handslaget (Ingela Wall, Solja Krapu, Marcus Bodin). 54 deltagare i Oasen,
  Nordmaling, den 23 oktober 2010.
 • Enkäters

En sammanställning över samtliga genomförda arrangemang inom AntiJante-projektet hittar du här (pdf).

Vad ledde projektet till?

Under ett års tid motarbetade Nordmalings kommun Jantelagen genom kulturevenemang och diskussionskaféer. Syftet var att bidra till ett öppnare, mer tillåtande klimat med de långsiktiga målen ökat innovativt företagande och ett breddat arbetskraftsutbud. Det är dock svårt att veta om projektet har nått sitt långsiktiga mål.

 • Under projekttiden genomfördes 15 kulturevenemang på temat Jantelagen (målet var 10)
 • Det totala deltagarantalet var 759 personer (målet var 300). Det är dock svårt att räkna ut antal deltagare per tillfälle då många har deltagit flera gånger och att det på vissa aktiviteter inte har varit möjligt att räkna deltagare.
 • Individsammansättningen bland deltagarna motsvarade inte sammansättningen i kommunen. När det gäller ålder, etnisk bakgrund och sysselsättning stämde detta överens, men inte när det gäller kön och bosättning. Kvinnor och bosatta i samhället Nordmaling var överrepresenterade. Dock gick det inte att räkna representativitet på ungefär hälften av evenemangen.

Vill du veta mer?

Du kan ta del av projektets slutrapport i pdf-form här nedan:

Slutrapport AntiJante