Företagsträffar

Lyssna

 

29 april 19.00

INFORMATIONSTRÄFF OM LOU(Lagen om Offentlig Upphandling)
på Lenas Vägkrog

Hur går det till när offentlig sektor (t.ex. kommunen) köper in varor och tjänster från företag på marknaden? Finns det särskilda procedurer för detta? Välkommen till en informationsträff där vi talar om vad som gäller.

Vid informationsträffen berättar Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke om hur offentlig upphandling går till. Hon kommer även att ge en bild av de små företagens situation, problem och möjligheter vid offentlig upphandling och kommer dessutom att ge tips till både småföretagare och upphandlande myndigheter om vad man bör tänka på. Vid mötet medverkar även Egil Nylén, upphandlingschef på Upphandlingsbyrån i Umeå, för att informera om deras inköpsverksamhet.

Vi dukar upp kaffe och smörgås så anmäl dig gärna innan till:
Sirpa Kärki – info@stiftelsennavet.se eller 0930-106 90.

7 maj 18.00-19.00

Inspiration för företag som vill starta eller utveckla en hemsida. Kommunhuset.

Föreläsningen kommer bland annat att ge handfasta råd kring:

 • Vad jag som företagare ska tänka på innan arbetet med själva hemsidan påbörjas.
 • Hur olika plattformer skiljer sig åt och hur de är att arbeta med rent praktiskt.
 • Design har betydelse! Hur vill du att din produkt och ditt företag ska se ut?
 • Vad vill du kommunicera? Vad förväntar sig kunderna? Kunden i fokus!
 • Vad kan jag göra själv och vilka tjänster behöver jag köpa och vad kostar det?
 • Marknadsföring av sidan - hur ska mina tänkbara kunder hitta dit?
 • Anpassningar till olika plattformar?
 • Utvärdera, uppdatera, anpassa och vidareutveckla.

Vi bjuder på förläsning, kaffe och fika men ser gärna att du anmäler dig innan 1/5 till: conny.nordendahl@nordmaling.se eller 0930-143 85.Föreläsare: Ann Klefbohm

8 maj 18.00-19.00

Föreläsning om e-handel - internetbutik med kunden i fokus! Kommunhuset.

Föreläsningen kommer bland annat ge handfast råd kring:

 • Hur säljer man på nätet rent praktiskt? Vilka tjänster finns?
 • Kundkorg, kassa och betallösningar: Hur får man kunderna att känna sig trycka med att betala via nätet? Exempel på vanliga lösningar och vad de kostar
 • Fördelar och risker med IT-baserade kundregister - juridiken kring ett dataregister.
 • Utvärdera, uppdatera, anpassa och vidareutveckla

Vi bjuder på förläsning, kaffe och fika men ser gärna att du anmäler dig innan 1/5 till: conny.nordendahl@nordmaling.se eller 0930-143 85. Föreläsare: Ann Klefbohm

 

 

Äldre träffar

9 april 07.30-08.45

Frukostmöte på Levar Hotell, Levar.
Swedbank driver projektet “Unga jobb” som syftar till att tillsammans med Arbetsförmedlingen, företagskunder och nätverk skapa förutsättningar för praktikplatser för de ungdomar som står utanför arbetslivet idag. Praktikplatser som kanske är den första viktiga raden i CV´n då de ska söka jobb och som bidrar till att stärka självförtroendet och framtidstron. Helena Nordberg, Swedbank gästar oss och berättar om projektet. Med på mötet kommer även Anders Hahlin från Arbetsförmedlingen att vara för att svara på frågor kring de praktiska detaljerna kring praktikplatserna.

Vi bjuder på frukosten men ser gärna att du anmäler dig innan 7 april till: Sirpa Kärki – info@stiftelsennavet.se eller 0930-106 90.

9 april 17.30

Workshop på Levar Hotell - för dig som är kvinna och driver företag.

Nu kör vi ytterligare ett möte om LinkedIn med Paula Quinoñes från /pq. Du behöver inte ha varit med på det första mötet för att delta.
Vi börjar mötet med en bit mat och avslutar när vi fått svar på de frågor vi har. Alla deltagare får en dokumentation med sig hem med praktiska tips för fortsatt arbete på egen hand.
Vi bjuder på maten men ser gärna att du anmäler dig innan 6 april till: Sirpa Kärki – info@stiftelsennavet.se eller 0930-106 90. Meddela även om du har önskemål om specialkost.'

26 mars 7.30

Frukostmöte på Café Orädd, Lögdeå
Christer Johansson från Svenskt Näringsliv informerar om olika typer av företagsförsäkringar.

12 mars 7.30

Frukostmöte på Levar Hotell
Länsstyrelsen informerar om företagsstöd.
 

11 mars 18.00

Informationsmöte med buffé och mingel på Lenas Vägkrog.
Arr. Företagarna, Nordmaling

26 februari 7.30

Frukostmöte på Levar Hotell för kvinnliga företagare.
Paula Quinoñes, /pq, berättar om det webbaserade affärsnätverket LinkedIN. 


 

 

 

Kontaktperson: Conny Nordendahl