Båtar och hamnar

Lyssna

Nordmalings kommun erbjuder med sin långa kuststräcka möjligheter till ett aktivt båtliv. Här finns 15 mil sammanhängande kuststräcka med ett flertal öar.

För dig som är intresserad av båtlivet har kommunens kuststräcka mycket att erbjuda. Vikar och fjärdar erbjuder möjligheter till fiske, havsbad och rekreation. Kring Järnäshalvön fnns även ett stort marint naturreservat som är värt att uppleva.
 

Gästhamnar

Järnäsklubb

Gästhamn i före detta lotshamnen. 10 gästplatser och 3-4 meters hamndjup. Hamnvärd: Järnäs Bygdegårsförening, Catarina Molin, tel: 0930-451 20. Sedan sommaren 2005 finns populära Skärgårdscaféet i hamnen.
 

Klubbhamnar

Notholmen

Klubbhamn i norra delen av Nordmalingsfjärden. med 1,1-1,8 meters hamndjup.
Hamnvärd: Nordmalings båtklubb, Dennis Holmgren, 070-225 51 67

Rundvik

Klubbhamn i Obbolsviken vid Nordmalingsfjärden. Skyddad klubbhamn för alla vindar. Hamnvärd: Rundviks båtklubb, Mikael Eriksson, tel: 0930-302 42, 070-365 88
 
 
Du kan även vända dig till Nordmalings Turistbyrå, tel 0930-140 52 eller per e-post på adressen turism@nordmaling.se för mer information.
 
Du hittar mer informaiton om våra badplatser på vår turismhemsida nedan.

Kontaktperson: Tommy Samuelsson