Fiske

Lyssna

Alla sjöar, våra älvar och övriga strömmande vatten samt inte minst vår långa kuststräcka erbjuder olika typer av fiske efter många fiskarter. Gädda, lax, braxen, flugfiske, mete eller trolling - det fiske du är intresserad av har du stora möjligheter att utöva det inom Nordmalings kommun.


Aborre och gädda går att fiska i de flesta av kommunens sjöar men även i älvarna och efter kusten.
Fisket efter lax och havsöring är framförallt knutet till älvarna, men det kan vara mödan värt att prova kustfisket efter havsöring under tidig vår och senhöst.
 
Harr och sik går att fiska året om - under sommaren i älvarna och vid kusten och under vintern via kikmete på havsisen.
Det populäraste stället att fiska lake är Leduåns mynning.
 

Fiskregler

På Länsstyrelsernas hemsida om fiskeregler hittar du information om vad som gäller när du fiskar längs kusten:

Länsstyrelsens sajt om fiskeregler

Fiskevatten

Inom kommunen finns en mängd strömmande vatten. Förutom de större vattendragen finns ett otal mindre bäckar som gjorda för bäckmete.
 
Utbudet av sjöfiske är mycket varierat och erbjuder aborre och gädda men också utplanteringsvatten med öring och regnsbåge. Naturliga öringbestånd kan också finnas i vissa skogstjärnar.
 
Kommunens 15 mil långa kuststräcka erbjuder varierat fiske i både de inre fjärdarna och i de yttre vikarna och runt de yttre uddarna.
 

Kända fiskeställen

Du kan läsa mer om respektive fiskeställe under rubrikerna till vänster. 

Köpa fiskekort - varför?

Pengarna du betalar för fiskekortet går tillbaka till fiskevattnen och till dig som fiskar. Fiskevårdsområden m fl bedriver ett ideellt och nyttigt arbete som delvis finansieras genom fiskekortsförsäljning. Vinsterna delas inte ut till medlemmarna i fiskevårdsområdet utan kommer i stället fiskevattnet och dig själv tillgodo i form av t ex:
 • kalkning för friskare vatten och fisk
 • bevakning mot t ex rovfiske
 • information och skyltning
 • fiskestigar, fiskebryggor, fiskevård, fiskutsättningar, minkfångst, vindskydd och mycket mer...
Få sålda fiskekort leder till få åtgärder för fisket. Varje gång du betalar fiskekortet investerar du på sikt i det fiske som du själv bedriver.
 
 

Fiskevårdsområden och kontaktpersoner

 • Öreälvens FVO: Bo Sundkvist, Öre 223, 914 96 HÅKNÄS, tel: 0930-401 63 
 • Västansjö FVO: Nils Lindström, Nedre Gatan 7,  14 93 NORRFORS, tel: 070-207 41 47
 • Orrböle FVO: Harry Lindgren, Nordanbäck 14, 914 94 NYÅKER, tel: 0930-520 55 
 • Mo-Lögdeå FVO: Lars-Erik Edlund, Mo 103, 914 92 LÖGDEÅ, tel: 070-604 64 83
 • Mjösjö-Grannäs FVO: Anders Lundberg, Mjösjö 146, 914 93 NORRFORS, tel. 0930-600 48
 • Lögdeälvens FVO: Carl Lögdström, Klöse 106, 914 91 NORDMALING, tel: 0930-800 49
 • Brattsbacka-Långvattnets FVO: Ronny Levisson, Brattsbacka 125, 914 94 NYÅKER tel: 0930-510 17 

För information om var du köper fiskekort, vänd dig till Nordmalings turistbyrå, tel 0930-140 52 eller per e-post på adressen turism@nordmaling.se. Du kan också vända dig till något av fiskevårdsområdenas kontaktpersoner.

Kontaktperson: Tommy Samuelsson