Fiske

Lyssna

Alla sjöar, våra älvar och övriga strömmande vatten samt inte minst kommunens långa kuststräcka erbjuder olika typer av fiske. I vår kommun finns stora möjligheter för den som är intresserad av fiske.


Aborre och gädda går att fiska i de flesta av kommunens sjöar men även i älvarna och efter kusten.

Fisket efter lax och havsöring är framförallt knutet till älvarna, men det kan vara mödan värt att prova kustfisket efter havsöring under tidig vår och senhöst.

Harr och sik går att fiska året om - under sommaren i älvarna och vid kusten och under vintern via kikmete på havsisen.
Det populäraste stället att fiska lake är Leduåns mynning.

Fiskeregler för kustfiske

På Länsstyrelsernas hemsida om fiskeregler hittar du information om vad som gäller när du fiskar längs kusten:

Länk till Länsstyrelsens sajt om fiskeregler (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Fiskevatten i kommunen

Inom kommunen finns en mängd strömmande vatten. Förutom våra två älvar Lögdeälven och Öreälven finns även Hörnån och ett stort antal mindre bäckar perfekta för fiske.

Utbudet av sjöfiske är mycket varierat och erbjuder aborre och gädda men också utplanteringsvatten med öring och regnsbåge. Naturliga öringbestånd kan också finnas i vissa skogstjärnar.

Kommunens 15 mil långa kuststräcka erbjuder varierat fiske i både de inre fjärdarna och i de yttre vikarna och runt de yttre uddarna.

Här köper du fiskekort 

Information om kommunens fiskevatten, fiskekort m.m. hittar du på kommunens turismhemsida:

Länk till www.visitnordmaling.se (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Därför ska du köpa fiskekort

Avgiften för fiskekortet går tillbaka till fiskevattnen och därmed till dig som fiskar. Fiskevårdsområden bedriver ett ideellt arbete som delvis finansieras av fiskekortsförsäljning. Föreningarna använder vinsterna exempelvis till:

  • kalkning för friskare vatten och fisk
  • bevakning mot exempelvis rovfiske
  • information och skyltning
  • fiskestigar
  • fiskebryggor
  • fiskevård
  • fiskutsättningar
  • minkfångst
  • vindskydd

Varje gång du betalar fiskekortet investerar du på sikt i det fiske som du själv bedriver.

Kontaktperson: Torsten Lindqvist