Jakt

Lyssna

Jakt är ett populärt fritidsintresse hos många. Det är också en aktivitet med ett omfattande regelverk.

Allmänt om jakten

 
I Sverige är utgångspunkten att allt vilt är fredat. Det måste därför finnas någon regel som på ett eller annat sätt särskilt tillåter jakt om vi ska kunna jaga. Det finns många sådana regler bland annat i jaktlagen, jaktförordningen och jaktkungörelsen. Den mest använda är den vi i dagligt tal kallar jakttidtabellen. Där får man veta vilka arter som får jagas och under vilka tider på året jakten allmänt är tillåten för respektive art. En grundprincip är att viltet ska vara fredat under den tid det har små ungar.


Jaktvårdsavgift

Alla som jagar ska betala en jaktvårdsavgift , det så kallade statliga jaktkortet. Avgiften ska betalas in till Naturvårdsverket via postgiro. Pengarna som kommer in används för att främja viltvården och andra liknande ändamål.
Här i Sverige är det fastighetsägaren som har jakträtten på den mark som hör till fastigheten. I delar av vårt län får dessutom medlem i sameby jaga. Andra som vill jaga måste ha tillåtelse av jakträttshavaren.


Statens vilt

Jakträttshavaren får ta reda på vilt som fällts eller dött av annan orsak än genom jakt. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. Det är de som brukar kallas statens vilt. Som exempel kan nämnas gråspett, örnar, falkar, utter, fjällräv, björn och lo som alla finns i Västerbotten.
 
Är du intresserad av jakt hittar du information på Länsstyrelsens hemsida. Via Länsstyrelsen hemsida når du också länkar till andra bra källor till information om jakt.

 
 

Jaktarrangemang

 
Inom Umeåregionen finns företag som erbjuder jakt i sina arrangemang.
 
Mer information om detta kan du få via Regionturistbyråns. Telefon: 090-16 16 16 eller besök deras webbplats visitumea.se
 

Jaktskytteföreningar

I Nordmalings kommun finns ett flertal jaktskytteföreningar för den som är jaktintresserad. För mer information om dessa, titta i vårt föreningsregister:

Föreningsregister (intern länk)
 

Kontaktperson: Conny Nordendahl