Naturområden, naturreservat

Lyssna

Nordmalings varierande natur ger möjligheter till naturupplevelser av många slag. Här finns ett stort antal naturreservat - skyddad natur - och många andra vackra naturområden. Här finns skärgårdsreservaten Örefjärden-Snöanskärgården och Kronören, Storrisbergsgrottorna med Tjuv-Antes grotta och vackra Hummelholm med frodiga och blomrika lövängar.

Naturreservat i Nordmalings kommun

I Nordmalings kommun finns ett stort antal naturreservat. Du kan läsa mer om dem och hur Länsstyrelsen sköter om dem på Länsstyrelsens egen hemsida.

Allemansrätten

Kom ihåg att allemansrätten gäller här! Rätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen men naturligtvis måste vi alla även visa hänsyn och respekt mot naturen, markägare och andra besökare.
 

Nordmalings Naturguide & fälthandbok

Under 2005 och 2006 pågick ett projekt med att ta fram kommunens olika naturpärlor. Projektet finansierades med statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, av Nordmalings kommun samt med bidrag från studieförbund och föreningar i Nordmaling.

Slutresultatet kan du läsa i boken Nordmalings Naturguide & fälthandbok. I den presenteras en mängd naturmiljöer från hela Nordmalingsområdet.

Via den här länken hittar du "Nordmalings Naturguide & fälthandbok" i digital form (pdf-format)

Boken även kvar i ett par exemplar i tryckt format.

Kontaktperson: Christina Myrestam