Naturområden, naturreservat

Lyssna

Nordmalings varierande natur ger möjligheter till naturupplevelser av många slag. Bland annat finns här ett antal olika naturreservat. Här finns skärgårdsområdet Kronåren, myrarna Torsmyran och Starrmyran samt det vackra Hummelholm med frodiga och blomrika lövängar.

Under denna rubrik hittar du information om kommunens olika naturområden och naturreservat. Här finns både olika myror, grottor, berg, bäckar och mycket mer.
 
Naturreservat i Nordmalings kommun:
 

Allemansrätten

Kom ihåg att allemansrätten gäller här! Rätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen men naturligtvis måste vi alla även visa hänsyn och respekt mot naturen, markägare och andra besökare.
 

Nordmalings Naturguide & fälthandbok

Under 2005 och 2006 pågick ett projekt med att ta fram kommunens olika naturpärlor. Projektet finansierades med statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, av Nordmalings kommun samt med bidrag från studieförbund och föreningar i Nordmaling.

Slutresultatet kan du läsa i boken Nordmalings Naturguide & fälthandbok. I den presenteras en mängd naturmiljöer från hela Nordmalingsområdet.

Via den här länken hittar du "Nordmalings Naturguide & fälthandbok" i digital form (pdf-format)

Boken även kvar i ett par exemplar i tryckt format.

Kontaktperson: Conny Nordendahl