Vandringsleder

Lyssna

I kommunen finns två större vandringsleder: Öreälvsleden och Lögdeälvsleden. Om du söker en större utmaning kan du även följa Lögdeälven även längre upp - den så kallade Tempelleden.

Öreälvsleden

Vandringsleden sträcker sig från 1 km nedströms nedre Öre upp till kommungränsen mot Bjurholm, där den sedan ansluter till lednätet som finns i Bjurholms kommun.
 
Ett informationsmaterial om den del av leden som finns i Nordmalings kommun har tagits fram inom ramen för Öreälvsprojektet.
 

Lögdeälvsleden

Lögdeälvsleden är en vandringsled på 85 km som sträcker sig mellan Nordmaling och Bjurholm. 
 
Naturen kring  Lögdeälvens dalgång erbjuder fina miljöer för fågel- och växtintresserade. Här finns ett av Norrlands främsta laxvatten och det är stor chans att få se bäver och till och med utter. Älven är känd för sina ravinlandskap, meanderbågar och olika former av terrasser.

Efter leden finns det övernattningsstugor, vindskydd, hängbroar, terrängtrappor, spångade avsnitt och iordningställda rastplatser. Dessa är utplacerade på strategiska ställen utefter hela leden så att både längre och kortare turer kan göras. Leden är markerad med röd markering på träd samt med avståndsskyltar vid rastplatser och övernattningsstugor.

Tempelleden

Tempelleden är en utökad del av Lögdeälvsdelen och går från Lögdeälvens mynning vid Nordmaling och ända upp till Tempelberget i Fredrika. Det finns en framtagen karta, både för utskrift och digitalt där alla besöksvärda delar finns återgivna.

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör