Abborrträsket

Lyssna
 
Abborrträsket är en sjö som ligger cirka 25 km från Nordmaling. Sjön är cirka 8 hektar stor och har ett maxdjup på omkring 8 meter. Sjön ligger i ren vildmark endast omgiven av skog och myr och på dess sydöstra sida ligger Abborrträskberget.
 
Tillgängligheten är bra och flugfiske går att bedriva längs i stort sett hela sjön. Den är vadbar i södra delen och som djupast längs östra sidan. Sjön har mycket bra vattenkvalitet och ett bra siktdjup. det finns även vindskydd i anslutning till sjön.
 
I Abborrträsket har det sedan 1960-talet från och till skett utsättningar. Numera sker regelbundna utsättningar av öring och regnbåge dels i början av säsongen, dels under juli månad.
 
Fiskekort kan lösas i kortautomat i Klöse eller Brattsbacka.
 
 
 
 

Kontaktperson: Tommy Samuelsson