Järnäs udde

Lyssna

Järnäs udde är en del av Nordmalings långa kuststräcka. Kusträckan ger möjlighet till varierat fiske i såväl inre fjärdar som runt de allra yttersta uddarna.

 
Järnäsområdet ligger på västra sidan av Järnäshalvön och uppvisar ett omväxlande kustlandskap. Små myrar, rishedar, vindpinade tallar och kala klippor bidrar till en säregen miljö. Uddens kala klippor skvallrar om närheten till ångemanlandskusten. Stränderna består i huvudsak av klippor och rundslipade stenar.
 
Området har relativt få fritidshus men vägarna är oftast plogade vintertid. 
logdhav3.jpg 
Området är framförallt känt för ett mycket bra fiske efter harr och sik. För sommarfiskaren som är ute efter harr så rekommenderas att man parkerar på vändplanen ute vid Järnäsklubb. Därifrån har man förstklassigt harrfiske längs hela stranden runt hela udden. Periodvis fångas även fin harr vid själva fyrplatsen. Sik förekommer ofta i fångsterna ibland till och med i större antal än harren.
 
Även havsöringen förekommer frekvent inom området och fångas till och ifrån. För vinterfisket rekommenderas framförallt Fårskärsviken samt vikarna öster om Järnas udde men inne i själva klubbhamnen fångas ibland mycket grov harr.
 
 

Kontaktperson: Tommy Samuelsson