Långron

Lyssna

Långron är en del av Nordmalings långa kuststräcka, ett kargt kustlandskap och klassat som naturreservat.

Långroområdet är ett kargt kustlandskap som påminner om fjällen och det är klassat som naturreservat. Kala klippor, rishedar och vindpinade, vresiga tallar bidrar till kargheten. Stränderna består i huvudsak av sten och klippor.
 
Området har mycket få fritidshus och vägarna kan ibland vara bommade även under sommaren. Lämpligast är att parkera vid vändplanen i Långron och promenera ut på själva udden.
 
Området är framförallt känt för ett mycket bra fiske efter harr och sik. Såväl sommar som vinter tas här harr över 1 kg. De intressantaste områdena för vinterfiskaren är Långroavan och skären däromkring. Här fångas periodvis stora mängder sik och harr från pimpelisen. I Ytteravan, som även kallas "Gula Paviljongen", vandrar det in stora mängder abborre under våren. Då finns det möjlighet till ett utsökt pimpelfiske efter grov abborre. För sommarfiskaren som är ute efter harr så rekommenderas en promenad ut på själva Långroudden.
 
Har man tillgång till båt så är området kring Gåsgrundet mycket bra. Såväl harren som siken och havsöringen finns dock att finna kring uddar och skär inom hela området.

Kontaktperson: Tommy Samuelsson