Öreälven

Lyssna

Öreälven är en av de två stora fiskeälvarna i Nordmalings kommun.

 
Även i Öreälven, liksom i Lögdeälven, kännetecknas vattenföringen av en hög flödestopp på våren/försommaren, följt av låg sommarvattenföring. Också här har nederbörden stor påverkan på vattenståndet.
Älvsträckan är ca 225 km och den totala fallhöjden uppgår till 550 meter.
 
logdhav3.jpgÖreälven är mest känd för sin storvuxna havsöring, men den har även ett bestånd av lax. Harrfisket är mycket bra på vissa partier och på de övre sträckorna finns även stationär öring. Vid fiske på de lugnflytande partierna finns chans på grov gädda och lake.
 
Fiskesäsongen i Öreälven startar i början på maj, då älven klarnat något. Perioden fram till månadskiftet kan ge fina harr- och havsöringsfångster företrädesvis på de nedre sträckorna i älven. De första laxarna anländer i skiftet maj-juni och uppgången är intensivast under juni månad. Laxvandringen fortgår dock hela sommaren. I början av juli anländer de första lekvandrande havsöringarna. Fisket efter dessa fortsätter sedan under hela hösten. Senhöstfiske efter s.k "blanköring" i slutet av oktober kan vara mycket givande. Harr- och öringfiske kan ske i samtliga forsar under hela sommarsäsongen. Bästa fångstchanserna finns på älvens övre sträckor.

Fiskemetoder

Öreälvens lopp uppvisar både rejäla forsar och lugnflytande partier. För fiskaren är huvudsakligen forspartierna intressanta.
 
Flugfiske går att praktisera större delen av säsongen. Under tidigt vårfiske krävs sjunklina men resten av säsongen domineras av flytlinefiske. Flugvalet varierar beroende på vattenföring och fiskart. Färgglada flugor rekomenderas för lax- och havsöringsfisket. Stora orangeröda tubflugor för vårfiske och mindre dubbelkrokade flugor i klassiska mönster, typ Thunder & Lightning och GP, under sommaren. För harr- och öringfisket fungerar det vanliga flugsortimentet, typ Europa-12:an och March Brown, alldeles utmärkt.
 
Spinnfiskaren inleder säsongen med tunga beten och grova linor. Spinnflugor och tunga skeddrag eller devonspinnare är det som når ner till fisken vid högvatten. Betena bör vara i klara färger. Med sjunkande vattenstånd används lättare utrustningar och beten. Flugkast samt olika typer av spinnare och spinnflugor ger den största fångstchansen under sommar och höst. Då fisken vandrar främst nattetid så är fisket som bäst natt eller tidig morgon. När fisken är i rörelse är fångstchanserna som störst. 
 

Informationsmaterial 

Kontaktperson: Tommy Samuelsson