Kronören med Långroudden

Lyssna

Vid Västerbottens och Nordmalings sydspets hittar vi halvön Kronören med dess allra yttersta spets, Långroudden. Området är naturreservat sedan 1984 och helt unikt längs Bottenvikens kust. Här möts den karga Kvarkenkusten med den branta och bördiga Höga Kusten.

 
Långroudden är unik för sin påtagliga prägel av exponerad kust och drumlinlandskap. Vind, vågor, issprängning, isskruvning och även inlandsis är mäktiga krafter som skapat både klapperstensfält och kalspolade klippor. På klipporna finns isräfflor och vattenfyllda hällkar och på klapperstensfälten kan du hitta tomtningar, rester av enkla och tillfälliga boningar som tidigare generationer fiskare använde. På klapperstensfälten finns också kompassrosor.
 
I det yttersta bandet breder ett vidsträckt klapperstensfält ut sig över området och innehåller en mängd spännande lämningar och växter. En spångad led tar besökaren till ett antal fornlämningar, bland annat tomtningar, en labyrint och en kompassros. Landmärkena är rester från säljägare och fiskare på 1500-talet. Den spångade leden går i en slinga runt udden och är försedd med informationstavlor längs vägen. Längre ut på udden blir kargheten allt påtagligare. Trots utsattheten finns en rikt blommande strandäng i en av de skyddande vikarna, med riklig förekomst av Strandveronika och Strandaster.
 
Kronören, grillstuga.jpgKronören, hav.jpgKronören, skyltning.jpg
 
Det är omväxlande och lättgången vandring genom skogs- och hällmark och nära fågelrika stränder. Johan Elmberg skriver i boken ”Fåglar i Nordmaling och Bjurholm” att ”Kronören är en av de få platser i Sverige där man till fots kan se mer än 100 fågelarter på en morgon”.
 
Vandringsleden följer till stor del en urgammal skogsstig till Godhamn, ett fiskeläge som var i bruk in på 1900-talet. Dit flyttade fiskarna med familjer under somrarna medan strömmingsfisket ägde rum. Katarina Sörlin berättar om hur hennes pappa Kalle Öberg och farföräldrarna flyttade till fiskestugorna om somrarna för att bedriva fiske. Familjerna hade med sig en ko eller en get och bodde i enkla ”kokhus”. Reglerna för fisket var noggranna, ingen fick t ex lämna Godhamn för att lägga ut sina skötar före ett visst klockslag.
 
Den geologiskt intresserade kan studera hällarnas sliriga gnejs som är genombruten av ljusa och mörka band av andra bergarter.
 
Till Långroudden brukar också fågelskådarna söka sig under vår, höst och vinter eftersom udden med sitt exponerade läge ofta erbjuder goda möjligheter att se sträckande eller stationära sjöfåglar. När isen ligger utanför Umeås kust och alla trutar, svanar och änder är som bortblåsta från det tysta vinterlandskapet brukar Långroudden vara ett bra alternativ för den som söker ornitologiska upplevelser vid havet. Här lägger sig isen sällan. Kronören är klassisk havsörnsmark. Ett av de första par som etablerade sig i Västerbotten-Ångermanland på 1970-talet sedan arten varit borta under några årtionden, byggde sitt bo i Kronörens vidsträckta gammelskogar. Idag finns det fortfarande kvar en hel del gammelskogar både inom och utanför naturreservatet.
 
Kronören är unik i ett perspektiv som få har uppmärksammat tidigare. Här finns nämligen alla Sveriges fem klövviltarter. Älg och rådjur är givetvis naturliga invånare i skogarna, renen finns här i sitt vinterbetesland medan både kronhjort och dovhjort har förvildats efter rymningar från hägn i Nordmalingsområdet. Man blir minst sagt förvånad när man möter en rentjur eller en stor, flyende dovhjort på Kronörens hällmarker.
 
Kronören är unik också i en annan bemärkelse. Här finns den idag enda kända svenska växtplasten för den bredbladiga hästsvansen (Hippuris tetraphylla), en strandväxt som tidigare växte också i det västerbottniska Sladans naturreservat. Den bredbladiga hästsvansen - som växer som en upprätt svans i det grunda vattnet utanför stranden - finns i viken mellan Stor-sandskäret och fastlandet.
 
 
Kör så här:
Från E4, tag österut vid OKQ8 i Lögdeå. Skyltat mot Långron. Efter ca 11 km är en parkeringsplats iordningställd och markerad för vandring. Parkera där och följ den tydliga skyltningen ut till vikarna Godhamn och xx. Det allra yttersta området år du genom att följa Långrovägen ytterligare några hundra meter, nästan fram till vändplanen där vägen tar slut. Strax innan vändplanen finns en avtagsväg till höger. Under sommarmånaderna kan man följa vägen ända ut till Långron men övriga tider på året hindrar en vägbom trafiken. Strax efter vägbommen tar man till vänster och kör till den enskilda vägens slut. På höger sida finns en liten plats att parkera på. 
 
Textkällor: Anders Enetjärn, Katarina Sörlin