Lidbergsgrottorna

Lyssna

Cirka tre kilometer väster om byn Aspeå hittar man ett naturreservat med flera vackert rundslipade sprickgrottor (s.k. tunnelgrottor), jättegrytor och andra spår av havets och inlandsisens krafter.

 
På Lidberget finns företrädesvis grottor och jättegrytor. Området är lättillgängligt och terrängen är inte särskilt svår att ta sig igenom. Vid reservatsgränsen är det skyltat med informationstavlor. Reservatet bildades 1975 och omfattar 20 hektar skogsmark.
 
 Lidbergsgrottorna.jpg
 
Spåren från inlandsisens framfart är mycket tydliga här. Sprickgrottorna bildades för flera miljoner år sedan genom rörelser i jordskorpan eller jordbävningar. Det var vid den senaste inlandsisens avsmältning som dagens grottor bildades. I Västerbotten finns ca 200 grottor och är därigenom ett av de grottrikaste länen i Sverige.

Jättegrytor

Jättegrytor bildades när stenblock och grus nötte ner sig i sprickor i berggrunden med hjälp av snabbt rinnande smältvatten. Det var helt enkelt stenar som fastnade i någon fördjupning och kom i rotation genom vattnets tryck. De stenar som blir liggande i sådana gropar kallas löpare. Än idag hittar man stenar som gröper ur berg på det sättet. I strömmande vatten är det inte alls ovanligt. Har rotationen fått pågå tillräckligt länge blir resultatet så som på Lidberget.
 
Kör så här:
Kör till Lögdeå, följ gamla E4 söderut till Aspeå. Direkt söder om bron över Aspån finns stora väghänvisningar till Naturreservatet. Följ skogsbilvägen ett par kilometer. Där finns bilparkering och skyltning.