Lilloxpallsbäcken

Lyssna

Lilloxpallsbäcken är ett litet reservat, men med höga naturvärden. I den ravin där bäcken rinner finns grova granar, fallna träd och flera ovanliga arter.

Håriga tickor och skäggiga lavar

 
I det här området som sluttar ner mot Öreälven växer det mest granskog. Reservatet är litet, men har höga naturvärden. Grova granar och fallna träd finns här och var. Lägre ormbunkar täcker marken i den bitvis täta granskogen längs Lilloxpallsbäckens ravin. Ur veden sticker den kanthåriga ulltickan och grantickan fram och i träden hänger skäggiga violettgrå tagellavar. Många lavar och tickor är beroende av just dessa mörka och fuktiga miljöer. Ur sälgarna i ravinen sticker lunglaven ut som skjortkrås och i lövskogens toppar hänger småflikig brosklav.
Kung Karls spira!
 
Västerbottens höga landskapsblomma Kung Karls spira finns på fuktigare platser. Den är annars ganska ovanlig i landskapet Västerbotten. Bäcken mynnar i Öreälven i reservatets västra del. Följ gärna Öreälvsleden som går genom området.
Bildades: 2012
Storlek: 8 ha
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Ca 14 km väster om Gräsmyr
Service: Informationsskyltar