Långrumpskogen

Lyssna

Långrumpskogen är en urskog i Öreälvens dalgång. Genom reservatet rinner Långrumpbäcken som gett reservatet dess namn.

Utmed bäcken finns det ett några hundra meter brett bälte med sumpgranskog där de äldsta granarna är upp emot 300 år gamla. Grenarna är ofta draperade med skägglav.
 
Till den gamla skogen med döda, dörende träd och kullfallna stammar hör en rad insekter som blivit alltmer sällsynta allteftersom virkesproduktionsskogarna tagit över det mesta av landskapet. För de arterna är Långrumpskogen en av norra Sveriges mest skyddsvärda skogar.
 

Vägbeskrivning Långrumpskogen

Ta höger från E4:an mot Gräsmyr. Följ vägen cirka nio kilometer (strax innan Örsbäck) och sväng vänster där det står Långrumskogens naturreservat. Följ sedan vägen 6 km tills du se informationsskylt och parkeringsplats.