Ålidberget

Lyssna

Ålidbergets naturreservat ligger ca 6 km nordväst om Lögdeå och ca 10 km från havet i Nordmalingsfjärden.

Området inkluderar Ålidbergets övre delar, bergets östsluttningar ner till Lögdeälven samt sedimentområden, branta nipor (en erosionsbrant av sand) och raviner på ömse sidor om älven. Toppen av berget ligger ca 140 meter över havet och erbjuder fin utsikt över Lögdeälvens nedre delar och Nordmalingsfjärden.

 
Lögdeälven

Genom hela reservatet rinner Lögdeälven som är en av landets mest opåverkade skogsälvar. Inom reservatet har älven ett slingrande lopp med mestadels lugnflytande strömpartier. I Lögdeälven finns mycket skyddsvärda bestånd av flodpärlmussla, lax och öring.
 

Populär vandringsled

Ålidberget är främst ett lokalt friluftsområde och används för jakt, svamp- och bärplockning. Lögdeälvsleden passerar genom reservatet intill Lögdeälvens västra strand och utnyttjas frekvent av sportfiskare och naturintresserade vandrare i området.