Stöd, bidrag, stiftelser

Lyssna

Under denna rubrik hittar du information om var du kan söka om bidrag och stipendium inom kulturområdet.

Nordmalings kommuns kulturstipendium

Nominera till Nordmalings kommuns kulturstipendium. Stipendiet syftar till  att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet.

Länk till kulturstipendium

Carl Wikströms stiftelse

Du som representerar en organisation kan ansöka om bidrag från stiftelsen genom att presentera din projektidé för styrelsen. Huvudändamålet är att stödja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv. Stiftelsen ska även verka för ett berikande av musiklivet inom Nordmalings kommun genom att ekonomiskt stödja musikundervisning och olika musikaliska arrangemang.
 

Stiftelsen Hellmans studiefond

Studiefonden är tänkt att stödja ungdom bosatt i Nordmalings kommun som vill bedriva olika slags studier, t ex inom området musik.
 
Medlen ur Stiftelsen Hellmans studiefond ska användas till att stödja studiebegåvad ungdom som är bosatt i Nordmalings kommun. Studierna kan bedrivas vid folkhögskola eller handla om musikstudier som inte bekostas av kommunen.
Stiftelsens styrelse kommer när medlen ska fördelas att prioritera musikstudier.

Stiftelsens medel kommer från medel som Arne Hellman har testamenterat till ungdomar från kommunen som vill studera eftergymnasiala studier inom musik.
 
Du kan söka från studiefonden en gång per år i november.
 
Frågor kring studiefonden, ansökan mm besvaras av stiftelsens ordförande Peter Sigfridsson. Du når honom på musikskolans telefonnummer 0930-141 46.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa