Stöd till bygdegård och liknande förening

Lyssna

Stöd till bygdegård och liknande föreningar är ett stöd till föreningar som ger människor förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid utanför Nordmalings tätort.

Vilka kan ansöka om stödet?

Föreningar som äger och sköter om bygdegårdar, byahus, hembygdsgård eller liknande i Nordmalings kommun.

Vilka villkor behöver föreningen uppfylla för att få stödet?

För att ha rätt till stödet behöver föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor för föreningsbidrag:

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Vem beslutar om stödet?

Föreningshandläggare beslutar om stödet.

Endast en förening per by kan beviljas bidrag.

Hur mycket kan föreningen få i stöd?

Stödet är 2000 kronor per år och per bygdegård/byahus.

Hur ansöker vi?

Föreningen ansöker senast 31 mars genom att fylla i vår ansökan. Ansökan är digital men kan även skrivas ut. Efter ansökan handlägger föreningshandläggare ansökan. 

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Vilka handlingar behöver föreningen skicka in?

Förening behöver följande handlingar till ansökan:

 • Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut

Vad händer om föreningen ansöker för sent?

Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.

Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.

När betalar ni ut stödet?

Stödet betalas ut tidigast under april månad.

Att lämna in felaktiga eller inkompletta uppgifter kan medföra att stödet uteblir och kommunen kan då kräva återbetalning.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa