Övriga bidrag och stipendier

Lyssna

Förutom Nordmalings kommuns egna bidrag till föreningar finns det en mängd olika bidrag och olika slags stipendier till föreningar. Nedan kommer ett urval av några organisationer som du kan ansöka om bidrag från.

Kommunala bidrag

Stöd till studieförbund

Kommunen har även ett bidrag till kommunens studieförbund. Senast 1 maj ska ansökan lämnas till kommunens ekonomiavdelning. Ansökan ska innehålla redovisning av studietimmar för studiecirklar samt verksamhetsberättelse med bokslut och verksamhetsplan.

Regler för bidrag till studieförbund

Kulturstipendium

Varje år kan du nominera en kulturutövare i Nordmalings kommun till kulturstipendiet. Mer information hittar du på sidan:

Länk till information om kulturstipendium (intern länk)

Övriga stöd och bidrag

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.
 
Du kan läsa mer på deras hemsida:
 
 

Kulturrådet

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet – men även internationellt. Det sker bland annat genom bidragsgivning till konst och kultur som ger alla möjlighet till att ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Du kan läsa mer på deras hemsida:

 

Stipendier

I Sverige finns en uppsjö av fonder och stiftelser som har stipendier för föreningar. Varje år delar svenska stiftelser, företag och organisationer ut stipendier för miljarder kronor och du kan få stipendier för alla tänkbara ändamål. Bland de vanligaste är studier, idrott, hantverk, kulturella projekt, vård, rehabilitering och sociala ändamål. Bara en liten del av alla stipendier som finns kan sökas av vem som helst. Vanligtvis måste man uppfylla ett eller flera olika villkor för att kunna få ett stipendium.

Länsstyrelserna i landet är skyldiga att hålla ett register över länets stiftelser och har databaser över vilka stipendier som finns i din kommun.

Stipendier.se - söktjänst för stipendier

Stipendielistan - databas för stipendier

Länsstyrelsen Västerbotten


 

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa