Lånedator

Lyssna

Du som går i grundskolan har rätt att få tillgång till en Chromebook, en slags dator, för att kunna ta del av undervisning och utföra skolarbete.

 
 
Avtalet för din lånedator hittar du här:
 

Kontaktperson: Thomas Berglund