Näringslivsträffar vårterminen 2017

Lyssna

Näringslivsträffar under vårterminen 2017.

Frukostmöten

18 januari

22 februari

3 maj

 

Lunchmöten

22 mars

1 juni

 

Våravslutning