Påverka gatubelysningen i din by/ditt samhälle

Lyssna

Nu har du chansen att tycka till om gatubelysningen i din by/d samhälle.

Med start 2017 och ett antal år framåt kommer kommunen successivt att byta ut gatubelysningen. I kommunen finns totalt 3829 armaturer där både stolpar, kablage, armaturer och lampor behöver bytas ut.

Att byta ut gatubelysningen ger miljövinster, ekonomiska vinster och bättre kvalitet på belysningen eftersom många belysningspunkter använder äldre teknik.

Att förnya all gatubelysning är ett stort ekonomiskt åtagande. För att kommunen ska klara detta ekonomiskt måste arbetet planeras noggrant.

I samband med detta har andra energibesparande åtgärder diskuterats. Exempelvis att släcka belysningspunkter där ingen bebyggelse finns samt att släcka gatubelysning nattetid.

Skicka era synpunkter om gatubelysningen

För att kunna planera arbetet med att byta ut gatubelysningen behöver vi få in synpunkter från varje by/samhälle om vilka belysningspunkter som är lämpliga att släcka. Cirka 12 % av belysningspunkterna behöver släckas.

Kartor över var vägbelysning finns hos Jan Engman i kommunhuset.

Vi behöver era synpunkter senast den 1 juni 2017.

Observera att ingen släckning bör ske vid infarter, korsningar eller hållplatser.

Vi tar gärna även emot andra synpunkter på vägbelysningen.

Kontakt

Jan Engman
0930- 140 12
jan.engman@nordmaling.se

Sektor samhällsbyggnad
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling