Väg 573 avstängd 13 mars till 7 april

Lyssna

Under perioden 13 mars till 7 april kommer väg 573 mellan Ava och Olofsfors vara avstängd.

Väg 573 vid Ava kommer att vara avstängd på grund av arbeten på bron över Vinan från måndag 13 mars. Omledning sker via väg E4.

Trafikverket vill öka bärigheten på väg 573 mellan Ava och Olofsfors för att möjliggöra tillfällig omledning av trafik från E4 vid behov, till exempel vid olycka.

Det innebär att vägen förstärks på vissa sträckor och även de broar som finns utmed sträckan.

Åtgärderna kommer att leda till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Avstängning: 13 mars 2017 – 7 april 2017

Mer information
www.trafikverket.se/ava-olofsfors

Länk till karta över avstängningsområdet (pdf)