Kom ihåg att ansöka om föreningsstöd

Lyssna

31 mars är sista ansökningsdatum för dig som vill söka föreningsbidrag.

De nya föreningsreglerna börjar gälla 1 januari 2017. I stort är det samma grund som tidigare regler men med ett par tillägg. Här nedanför kommer en sammanfattning av de viktigaste förändringarna:

Allmänna förändringar:

 • Sent inkomna ansökningar – inget bidrag. Dock ok att komplettera med handlingar i efterhand.'
 • Krav på att föreningen ska ha 5 medlemmar.
 • Krav på att årligen uppdatera sina föreningsuppgifter (kontakt, styrelse m.m.)
 • Krav på att förening ska bifoga stadgar till sin ansökan.
 • Krav på att föreningen ska rapportera hur de arbetar mot kommunens mål (se mål i punkt 1).
 • Färre ansökningsdatum - 31 mars för alla utom kulturföreningar.

Aktivitetsstöd:

 • Senare inrapportering för höstterminen - 25 augusti. 
 • Ny kategori - aktivitetsstöd till allmänna ungdomsföreningar. I stort samma regler som för idrottsföreningar förutom att bidraget går till föreningar som bedriver annan verksamhet än idrottsverksamhet.

Projektstöd:

 • Ny kategori
  Projektstöd kan ansökas av föreningar som vill driva ett tillfällig projekt eller utveckla sin verksamhet. Fyra kategorier: ungdom, mångfald och integration, folkhälsa, tillfälligt kulturarrangemang. Budget för kategorin beslutas årligen. Beslut tas av kommunstyrelsen.

Verksamhetsstöd för kulturföreningar:

 • Ny kategori
  Kulturföreningar ansöker 15 september inför kommande års verksamhet 2017 söker ni för 2018 års verksamhet. Föreningens huvudsakliga verksamhet ska ske inom det konstnärliga fältet – genom ord, bild, scen, ton och film. Beslut tas av kommunstyrelsen.

Stöd till bygdegård och liknande föreningar:

 • Samma som tidigare – 2000 kr per år. Definition – föreningar som bedriver bygdegård, byahus, hembygdsgård eller liknande. Samlingslokaler som verkar för att skapa en aktiv och meningsfull fritid utanför Nordmalings tätort.

Anläggningsbidrag:

 • Det tidigare bidraget som gick till enbart kanslilokaler slopas.
 • Ny definition – lokaler eller idrottsmiljöer där idrottsverksamhet utövas. Om ni är osäkra på om er anläggning faller in under definitionen – sök ändå så får ni en prövning.
 • Krav på tydligare redovisning av vilka lokaler föreningen har.
 • Om ni har nya anläggningar så måste dessa godkännas av politiken innan de blir bidragsberättigade.
 • Vi har rätt att efterfråga ett tydligare underlag gällande era anläggningskostnader. Se kategorierna under punkt 15.5.
 • Bered er på mindre medel. Enligt beräkning går vi från cirka 80% av ansökt bidrag till 60 %.
 • Anläggningsbidraget beslutas av kommunstyrelsen och summan ni blir beviljade blir samma under tre år. Efter periodens slut tas nya beslut.

Resebidrag:

 • Ny kategori
  Föreningar som gör resor med buss eller tåg till tävling, serispel eller cup kan ansöka om resebidrag. Resorna ska ske med utbildad chaufför och/eller bussbolag. Bidraget fördelas sedan procentuellt utifrån föreningarnas utgifter. Två sökperioder per år – samma som för aktivitetsstödet för idrottsföreningar.

Subventionerad hallhyra:

 • Föreningar vars förutsättningar för att få bidraget förändras och nya föreningar kan genomgå en prövning.
 • Subventionerad hallhyra utgår inte för föreningar som hyr kommunala lokaler – alltså lokaler som inte är avsedda för idrottsverksamhet (där gäller gällande hyresavtal med kommunen).

Övrigt föreningsstöd:

 • ”Ny” kategori
  Föreningar som av någon anledning inte uppfyller villkoren eller vill ansöka om någonting utanför de beslutade kategorierna kan ansöka ändå. Exempelvis om lokalorganisation saknas i Nordmaling, om föreningen inte uppfyller villkor för nedsatt hallhyra o.s.v. Bidraget kan ansökas om när som helst under året och beslutas av kommunstyrelsen.

 

Länk till nya föreningsregler (pdf)