Krigsbarn - berättelser ur arkiven

Lyssna

Välkommen till en träff på Aspeå bygdegård där berättarantikvarie Marianne Folkedotter via foton och personligt brev ger oss inblick i krigsbarnens liv.

 

 

Krigsbarn – berättelser ur arkiven

Under andra världskriget evakuerades drygt 70 000 finska barn från Finland till Sverige. Finlandshjälpen, som insatserna kom att kallas, är ett samlingsnamn för en av världens största, kända barnförflyttningar. Här ger Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum, via foton och ett personligt brev från en okänd lotta oss en unik inblick i hur det gick till när barnen togs emot för att sedan skickas till fosterfamiljer på olika platser i Sverige.

Fri entré! Fikaförsäljning

ONSDAG 29 MARS KL 19

ASPEÅ BYGDEGÅRD

Arrangörer: Alla tiders Nordmaling tillsammans med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.

Alla tiders Nordmaling

Alla som bor i Västerbottens län har rätt till sitt kulturarv. Skogsmuseet i Lycksele, Skellefteå museum och Västerbottens museum vill genom “Alla tiders Västerbotten” bidra till att tillgängliggöra kulturarvet på olika sätt. I gott samarbete med det lokala biblioteket, studieförbund och föreningsliv finns en lokal styrgrupp som ansvarar för program och aktiviteter. Välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Maine Wallentinson
Västerbottens museum
maine.wallentinson@vbm.se
090-16 39 47

Kristina Kalén
Kultur- och bibliotekschef
Nordmalings kommun
kristina.kalen@nordmaling.se