Ansök om ferieprao

Lyssna

Nu är det dags för dig som går i åk 9 eller åk 1 på gymnasiet att ansöka om feriejobb! Nytt för 2017 är att kommunen och Svenska Kyrkan samordnar ansökningar om ferieprao.

Kommunens ungdomar får genom feriejobben möjlighet att få arbetslivserfarenhet. Nytt för 2017 är att kommunen och Svenska Kyrkan samordnar ansökningar om ferieprao. Du kommer därför endast behöva lämna en ansökan för båda arbetsgivarna.

Dessa kan ansöka om feriejobb

Du som är född 2001 och avslutar åk 9 eller åk 1 på gymnasiet under 2017 kan ansöka om ferieprao. Du ska vara bosatt i Nordmalings kommun.

Så fördelas feriejobben

Feriejobben går i första hand till dig som avslutar åk 9. Om det finns platser kvar kommer vi erbjuda plats till dig som går i åk 1 på gymnasiet.

Vi försöker i vår fördelning av tillgängliga ferieplatser i största möjliga mån uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. Det kan dock hända att du blir erbjuden en plats som inte motsvarar något av dina önskemål.

Viktigt att veta är att alla har möjlighet att ansöka men inte alla som söker kommer att få ett feriejobb.

Detta kan du arbeta med

Du finns platser inom följande områden:

  • äldreomsorg
  • turism
  • barnomsorg
  • lokalvård
  • parkarbete
  • diverse underhållsarbete

Elever som valt gymnasieprogram med inriktning mot verksamhetsspecifika områden har förtur till dessa uppdrag. 

Då jobbar du

Ferieperioden är uppdelad i fem perioder om 14 dagar (10 uppdragsdagar). Om många önskar ferieplats under samma period kan du bli erbjuden et ferieuppdrag under en annan period än den du har valt.

Du kommer att jobba 6 timmar per dag. På de flesta arbetsplatserna är arbetstiden 08.00-15.00 eller 09.00-16.00. Om du är frånvarande på grund av sjukdom eller annat kan inte  arbetstiden förflyttas mellan kvarvarande dagar under perioden och ”arbetas in”. Detta gäller även helgdag som infaller under perioden (midsommarafton).

Detta får du betalt

Din ersättning är 61 kr per timme samt semesterersättning 15,40 kr per timme. Lönen betalas normalt ut den 27:e månaden efter att du jobbat klart.

Om din inkomst är lägre än 18 951 kronor under år 2017 (OBS! under hela året) ska du inte betala någon skatt. Din handledare har information och kan förklara vad du ska göra för att bli befriad från skatteavdrag.

Intyg från dina vårdandshavare om du är under 18 år

Dina vårdnadshavare måste godkänna att du tar ett ferieuppdrag om du är under18 år. Vi försöker ta hänsyn till sjukdomar och handikapp som begränsar dina möjligheter. Skicka gärna med ett intyg från exempelvis skolsköterska.

Sista dag att ansöka om feriejobb

Senast den 29/4 2017 ska du ha skickat ansökan till kommunen. Ange även särskilda önskemål eller allergier i ansökan.

I din ansökan bifogar du även ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du
söker ferieprao hos Nordmalings kommun.

Länk till ansökan om feriejobb 2017 (pdf)

Hit skickar du din ansökan

Lämna eller skicka din ansökan till:

Nordmalings kommun, Jan Sandström, 914 81 Nordmaling

Då får du besked

Besked kommer att skickas ut under maj månad till alla som har ansökt om feriejobb. 

I brevet du får framgår det tydligt hur du gör för att tacka ja eller nej om du blir erbjuden ett feriejobb. Du behöver ge besked inom en viss tidsram.

OBS!
Fyll i Din ansökan noggrant med fullständiga namn, födelsedata med mera. Glöm inte att dina
föräldrar ska skriva under den om du är under 18 år.

Obligatorisk informationsträff innan du börjar

En informationsträff kommer att hållas innan start där du får träffa arbetsledare och verksamhetsansvariga Information om tid och plats lämnas i samband med att besked om plats skickas ut.

Du får en handledare

Under tiden du feriearbetar har du en handledare. Det är handledaren du i första hand ska prata med om du har frågor som gäller arbetet. Några av handledarens viktiga uppgifter är att ge råd och anvisningar för hur du ska utföra ditt arbete samt att ansvara för att dessa utförs på ett så säkert sätt som möjligt.

Kontaktperson

Jan Sandström, Feriesamordnare
Jan.sandström@nordmaling.se
0930-14000
070-2003374