Avverkning Kallkällberget

Lyssna

Avverkning på kommunal mark nära bebyggelsen vid Kallkällberget i Nordmaling kommer att påbörjas månadsskiftet februari-mars 2018.

 

Avverkning och borttransport av virke beräknas pågå under ca 2 månader. Arbete kommer att ske mellan kl. 6 och kl. 24. Skyltar som markerar avverkningsområdet kommer att sättas upp vid gång- och cykelvägar i området. Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet och helst undvika att vistas i områden som avverkas. Inom området kommer det att förekomma trafik med avverkningsutrustning, ex. skördare, samt med lastbilar. Kommunen hoppas på allmänhetens förståelse för störande ljud och trafik under avverkningstiden.


Avverkningen kommer att ske med natur- och miljöhänsyn enligt de riktlinjer för avverkning inom tätortsnära kommunala skogar som antagits av Nordmalings kommun. Målet är att området ska bli ett attraktivt område för Nordmalingsborna att vistas i samtidigt som alla miljöhänsyn ska tas.


Entreprenör är Holmen Skog AB. (Holmen har inte möjlighet ta på sig extrajobb som trädfällning för privatpersoner.)

Klicka för att se karta (pdf)

Tommy Samuelsson
Chef Samhällsbyggnadssektorn
Nordmalings kommun
0930-14000