Ferieprao Kommunens ungdomar

Lyssna

Du som är född 2002 och är skriven (bosatt) i Nordmalings kommun kan nu anmäla intresse för ferieprao 2018. I de fall det finns ferieplatser kvar efter att fördelningen gjorts erbjuds ungdomar som är födda 2001 en plats.
Det kommer att finns platser inom äldreomsorg, turism, barnomsorg, lokalvård, parkarbete samt diverse underhållsarbete.

Ferieprao


Till Dig som är intresserad av ferieprao sommaren 2018.
Kommunens ungdomar får genom feriearbetsplatserna möjlighet att få arbetslivserfarenhet. Du är inte automatiskt berättigad till en plats via kommunen men har möjlighet att söka. Hur Du gör för att söka och vilka som har möjlighet att söka beskrivs i denna information. Nordmalings kommun och Svenska Kyrkan samordnar ansökningar om ferieprao. Du kommer därför endast behöva lämna en ansökan för båda arbetsgivarna.

Vem får söka?

Du som är född 2002 och är skriven (bosatt) i Nordmalings kommun. I de fall det finns ferieplatser kvar efter att fördelningen gjorts erbjuds även ungdomar som är födda 2001 en plats.
Typ av uppdrag: Det kommer att finns platser inom äldreomsorg, turism, barnomsorg, lokalvård, parkarbete samt diverse underhållsarbete. Elever som valt gymnasieprogram med inriktning mot verksamhetsspecifika områden har förtur till dessa uppdrag.


- Intyg: Dina föräldrar måste godkänna att du tar ett ferieuppdrag om du inte är myndig (under 18 år). Sjukdomar och handikapp som begränsar dina möjligheter försöker vi ta hänsyn till. Skicka gärna med    ett intyg som bekräftar detta, t ex från din skolsköterska.
- Perioder: Ferieperioden är uppdelad i fyra perioder om 14 dagar (10 uppdragsdagar). Om många önskar ferieplats under samma period finns det tyvärr inte platser för att tillmötesgå allas önskemål. Därför måste du vara beredd på att du kan komma att bli erbjuden ett ferieuppdrag under en annan period i stället.
- Tider: Under två veckor ska du utföra uppdrag under 6 timmar/dag, på de flesta platserna är tiden kl 08.00-15.00 eller 09.00-16.00. Vid frånvaro på grund av sjukdom eller annan orsak kan inte arbetstiden förflyttas mellan kvarvarande dagar under perioden och ”arbetas in”, detta gäller även helgdag som infaller under perioden (midsommarafton).
- Information: En allmän information med obligatorisk närvaro kommer att hållas innan start, där Du får träffa arbetsledare och ansvariga från de ansvariga verksamheterna. Information om tid och plats lämnas i samband med att besked om plats skickas ut.Platsfördelning

Vi försöker i vår fördelning av tillgängliga ferieplatser i största möjliga mån uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. Det kan även hända att du blir erbjuden en plats som inte motsvarar något av dina önskemål.


Handledare

Under tiden du utför ditt ferieuppdrag har du en handledare. Det är handledaren du i första hand ska prata med om du har frågor som gäller ferieuppdraget. Några av handledarens
viktiga uppgifter är att ge råd och anvisningar för de arbetsmoment som är aktuella, och att ansvara för att dessa utförs på ett så säkert sätt som möjligt.


Ersättning

61 kr/h samt semesterersättning 15.40 kr/h Lönen betalas normalt ut den 27:e månaden efter att du jobbat klart.
Skatteavdrag: Om inkomsten inte överstiger 19 247 kronor under år 2018 (OBS! under hela året) ska du inte betala någon skatt. Din handledare har information och kan förklara vad du ska göra för att bli befriad från skatteavdrag.


Ansökningstid

 Senast den 20/4 2018 ska ansökan ha inkommit till kommunen. I ansökan ska även särskilda önskemål eller allergier anges.
I din ansökan ska även ett personligt brev bifogas där du berättar lite om dig själv och varför du
söker ferieprao hos Nordmalings kommun.

Besked om plats: Under maj månad kommer besked att skickas ut till alla som sökt ett ferieuppdrag. För alla erbjudanden om ferieuppdrag gäller att du ska tacka ja eller nej inom fastställd tidsram vilken tydligt framkommer i beskedet.


Ansökan lämnas eller skickas till:
Nordmalings kommun, Jennie Nilsson, 914 81 Nordmaling

Länk till blankett (pdf)

Info att skriva ut (pdf)

OBS!


Fyll i Din ansökan noggrant med fullständiga namn, födelsedata med mera. Glöm inte att dina
föräldrar ska skriva under den om du är under 18 år.
Bifoga också ett personligt brev om dig själv där du beskriver vem du är och varför just du passar för jobbet du söker.
Om Du har några funderingar, kontakta:
Jennie Nilsson, Utbildningskoordinator
jennie.nilsson@nordmaling.se
0930-140 63
072-249 36 40