Krisberedskapsveckan V.22

Lyssna

Den 28 maj- 3 juni är det krisberedskapsveckan i Sverige. Då fokuserar hela landet på vad man själv kan göra för att förbereda sig för samhällskriser och höjdberedskap.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.


Under krisberedskapsveckan kommer MSB skicka ut broschyren ” om krisen eller kriget kommer”. Syftet med broschyren är att ge information för att vi ska bli bättre förberedda på eventuella kriser
Informationsfilm om broschyren