Eldningsförbud i Umeåregionen tills vidare

Lyssna

Det råder helt eldningsförbud från 29 maj och tills vidare i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun och Bjurholms kommun.

På grund av torra markförhållanden har Umeåregionens brandförsvar samt räddningstjänst i Vännäs, Nordmalings och Bjurholms kommun beslutat att det råder helt eldningsförbud från 29 maj och tills vidare i skog och mark.

Tillåtet att grilla med kol
Beslutet omfattar eldning med öppen låga samt arbeten som kan ge upphov till gnistbildning. Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm. Det är tillåtet att elda med kol eller briketter i fasta, iordningsställda grillplatser och i utegrillar i egen trädgård.