Upphävande av eldningsförbud

Lyssna

Upphävande av eldningsförbud i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun och Bjurholmskommun.

Då det inte längre råder torra markförhållanden beslutas 2018-08-10 att eldningsförbud upphävs. Beslutet har fattats med stöd av 2 kap. 7 § förordning om skydd mot olyckor, SFS 2003.789. Beslut om upphävning av eldningsförbud gäller i Nordmalings kommun, Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun samt Bjurholms kommun.

Allmänhete uppmanas trots upphävt eldningsförbud ändå till stor försiktighet vid all eldning utomhus då det lokalt fortfarande finns områden som har hög brandrisk på grund av torra markförhållanden.

 

 

Kontaktperson: Curt Byström